Gmina Ozimek siedziba: Urząd Gminy i Miasta w Ozimku ul. ks.Jana Dzierżona 4b
tel. (+48) 77 462 28 00; fax (+48) 77 462 28 11
e-mail: sekretariat@ugim.ozimek.pl
www: ozimek.pl
Data wydruku: 2019-03-18 20:26:33

PUNKT INFORMACJI DLA MIESZKAŃCÓW I PRZEDSIĘBIORSTW (DOTACJE, SZKOLENIA, KONKURSY, itp.)

Spotkania dla przedsiębiorców - zapraszamy!

Cykl spotkań informacyjnych dla potencjalnych beneficjentów działania 10.1.2 Infrastruktura usług społecznych RPO WO 2014-2020Na każdym spotkaniu przedstawione zostaną informacje dotyczące działania 10.1.2 Infrastruktura usług społecznych RPO WO 2014-2020. m.in. regulamin konkursu, kryteria wyboru projektów, wskaźniki. Nabór wniosków planowany jest od 6 do 13 listopada 2017 r.

Najbliższe spotkania odbędą się:


Spotkania skierowane są do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, zgodnie z definicją.

Udział w spotkaniu jest bezpłatny. Liczna miejsc na spotkaniach jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

Więcej informacji oraz formularze zgłoszeniowe:
http://rpo.opolskie.pl/?p=25345