Gmina Ozimek siedziba: Urząd Gminy i Miasta w Ozimku ul. ks.Jana Dzierżona 4b
tel. (+48) 77 462 28 00; fax (+48) 77 462 28 11
e-mail: sekretariat@ugim.ozimek.pl
www: ozimek.pl
Data wydruku: 2018-07-19 07:29:53

PUNKT INFORMACJI DLA MIESZKAŃCÓW I PRZEDSIĘBIORSTW (DOTACJE, SZKOLENIA, KONKURSY, itp.)

XX edycja konkursu "Piękna Wieś Opolska 2017"

Zarząd Województwa Opolskiego Uchwałą nr 3421/2017 z dnia 7 marca 2017 r.

ogłosił jubileuszową XX edycję konkursu "Piękna Wieś Opolska 2017".

Tegoroczny konkurs "Piękna Wieś Opolska" jako jedno z głównych zadań, podejmuje działania edukacyjne i promocyjne w zakresie dbałości o otoczenie i cenne zasoby przyrodnicze w lokalnych środowiskach. Działalność środowisk lokalnych na rzecz zachowania bioróżnorodności jest jednym z głównych kryteriów regulaminowych we wszystkich tegorocznych kategoriach konkursowych "Najpiękniejszej Wsi XX-lecia Odnowy Wsi Opolskiej" oraz "Najlepszym projekcie odnowy wsi".

Serdecznie zapraszam do wzięcia udziału w Konkursie. Termin nadsyłania zgłoszeń na adres Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego lub dostarczenia materiału osobiście do Urzędu upływa 29 maja br. (decyduje data wpływu do Sekretariatu Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Wsi).

Regulamin Konkursu oraz pozostałe informacje dostępne są na stronie www.odnowawsi.eu<http://www.odnowawsi.eu> w zakładce Konkurs "Piękna Wieś Opolska".