Data wydruku: 2024-07-15 08:06:30

UCHWAŁA w sprawie wyboru metody ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty oraz zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym - obowiązuje od 1 lutego 2023

Załączniki:
UCHWAŁA NR LIV/496/22 RADY MIEJSKIEJ W OZIMKU (166,40 kB)

załączył: Kamila Honczia, aa dnia 2023-01-31 10:56 Liczba pobrań: 45