Data wydruku: 2024-07-19 11:37:15

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA GMINY OZIMEK NA LATA 2023–2026 Z PERSPEKTYWĄ DO 2030 ROKU

Program Ochrony Środowiska dla Gminy Ozimek na lata 2023-2026 z perspektywą do 2030 roku opracowano zgodnie z Polityką Ekologiczną Państwa 2030, Programem Ochrony Środowiska Województwa Opolskiego na lata 2021-2027, a także aktualnymi wytycznymi Ministra Środowiska do opracowywania wojewódzkich, powiatowych i gminnych programów ochrony środowiska.

W Programie Ochrony Środowiska dla Gminy Ozimek na lata 2023-2026  z perspektywą do 2030 roku określono długoterminową politykę ochrony środowiska  dla Gminy Ozimek, przedstawiono cele krótkoterminowe i sposób ich realizacji, określono sposoby zarządzania środowiskiem i aspekty finansowe realizacji programu.

Załączniki:
Uchwała Program Ochrony Środowiska (2,45 MB)

załączył: Kamila Honczia, aa dnia 2023-06-14 09:26 Liczba pobrań: 21

Podsumowanie Programu Ochrony Środowiska (249,21 kB)

załączył: Kamila Honczia, aa dnia 2023-06-14 09:26 Liczba pobrań: 6