Gmina Ozimek siedziba: Urząd Gminy i Miasta w Ozimku ul. ks.Jana Dzierżona 4b
tel. (+48) 77 462 28 00; fax (+48) 77 462 28 11
e-mail: sekretariat@ugim.ozimek.pl
www: ozimek.pl
Data wydruku: 2018-04-26 22:52:51

Projekty realizowane

Termomodernizacja budynku Przedszkola Publicznego nr 2 w Ozimku nr RPOP.03.02.02-16-0002/17

Całkowite koszty projektu: 2 172 970,65 PLN

Dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 w kwocie:  1 192 960,89 PLN

Termin realizacji: 2016.07.25 – 2018.09.26

Cel projektu: Celem projektu jest poprawa komfortu cieplnego i jakości użytkowania budynku Przedszkola Publicznego nr 2 w Ozimku poprzez jego termomodernizację. Projekt realizuje cele zgodne dla poddziałania 3.2.2 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych Aglomeracji Opolskiej
w postaci celu szczegółowego 2: Zwiększona efektywność energetyczna w sektorze publicznym
i mieszkaniowym. Realizacja projektu podniesie efektywność energetyczną budynku przedszkola.

W ramach projektu przewidziano następujące usprawnienia: docieplenie dachu, ścian zewnętrznych, ścian w gruncie, stropu przy przepływie ciepła z dołu do góry, wymianę okien, drzwi, systemu cieplnego do przygotowania ciepłej wody użytkowej, instalacji ogniw fotowoltaicznych, modernizacji oświetlenia. Wykonanie w/w prac doprowadzi do stworzenia w pełni funkcjonalnej infrastruktury przy jednoczesnym obniżeniu kosztów eksploatacyjnych.