Gmina Ozimek siedziba: Urząd Gminy i Miasta w Ozimku ul. ks.Jana Dzierżona 4b
tel. (+48) 77 462 28 00; fax (+48) 77 462 28 11
e-mail: sekretariat@ugim.ozimek.pl
www: ozimek.pl
Data wydruku: 2020-10-22 00:41:29

Budowa drogi gminnej pomiędzy torami PKP i ulicą Słoneczną w rejonie wykopalisk w miejscowości Krasiejów

Podpisanie umowy

27 września br. w Namysłowie burmistrz Jan Labus podpisał umowę na realizację przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa drogi gminnej pomiędzy torami PKP i ulicą Słoneczną w rejonie wykopalisk w miejscowości Krasiejów”.

Inwestycja, która znacząco poprawi komunikację drogową w Krasiejowie, gdzie znajduje się jedna z najważniejszych atrakcji turystycznych naszego regionu – Park Nauki i Rozrywki w Krasiejowie (JuraPark) będzie kosztować 3 376 103,37 zł, na co gmina pozyskała ok. 60 % dofinansowania w ramach Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 2 025 662,02 zł.

Planowany termin zakończenia realizacji zadania - czerwiec 2020r.