Gmina Ozimek siedziba: Urząd Gminy i Miasta w Ozimku ul. ks.Jana Dzierżona 4b
tel. (+48) 77 462 28 00; fax (+48) 77 462 28 11
e-mail: sekretariat@ugim.ozimek.pl
www: ozimek.pl
Data wydruku: 2021-10-17 11:17:49

Pomoc materialna o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych w Gminie Ozimek

Od 01 września 2012 r. sprawy pomocy materialnej o charakterze socjalnym (stypendia szkolne i zasiłki szkolne) dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Ozimek prowadzi Ośrodek Integracji i Pomocy Społecznej w Ozimku.

Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikowała: Agnieszka Walczak
aa
e-mail: a.walczak@gzo.ozimek.pl
Data publikacji: 2011-12-23 11:03:00
Wyświetl historię zmian