Gmina Ozimek siedziba: Urząd Gminy i Miasta w Ozimku ul. ks.Jana Dzierżona 4b
tel. (+48) 77 462 28 00; fax (+48) 77 462 28 11
e-mail: sekretariat@ugim.ozimek.pl
www: ozimek.pl
Data wydruku: 2021-11-28 04:24:44

Rekrutacja do przedszkoli i oddz. przedszkolnych

Rodzice dzieci 6-letnich - ważna informacja

Szanowni Państwo,

wychodząc naprzeciw potrzebom mieszkańców Gminy Ozimek zostały uruchomione dodatkowe oddziały przedszkolne  - dwa w Szkole Podstawowej nr 3 w Ozimku oraz jeden w Publicznej Szkole Podstawowej w Szczedrzyku do których rekrutowane są przede wszystkim dzieci, które w roku rekrutacyjnym są dziećmi sześcioletnimi. Jeśli w oddziałach przedszkolnych w wyżej wymienionych szkołach pozostają wolne miejsca mogą zostać zrekrutowane dzieci młodsze ale tylko pięcioletnie.

 

Zapewniając dzieciom sześcioletnim konieczność spełniania obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego proces rekrutacji jest poprzedzony czasem składania deklaracji, czyli składania przez Rodzica dziecka sześcioletniego deklaracji o woli pozostania w danym (swoim) przedszkolu.

Jednak aby dostać się do oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej nr 3 w Ozimku lub w Publicznej Szkole Podstawowej w Szczedrzyku nie należy składać deklaracji o woli pozostania w danym (swoim) przedszkolu, tylko należy przystąpić do procesu rekrutacji. 

Podczas procesu rekrutacji Rodzice, którzy decydują się na zmianę placówki, opcjonalnie powinni wpisać oddział przedszkolny działający w wybranej szkole i przedszkole, do którego aktualnie uczęszcza ich dziecko, żeby zapewnić  pozostanie  dziecka w dotychczasowym przedszkolu.

W procesie rekrutacyjnym na terenie Gminy Ozimek który rozpoczyna się 01.03.2021 r. ,w pierwszej kolejności rekrutowane są dzieci sześcioletnie, co wynika z zapisów w sprawie kryteriów ustalonych Uchwałą Nr XLVI/293/18 Rady Miejskiej w Ozimku.

 

Przypominamy, że przedszkola i oddziały przedszkolne w pozostałych szkołach podstawowych rekrutują dzieci zgodnie z art. 31 ustawy Prawo oświatowe, czyli wychowanie przedszkolne obejmuje dzieci od początku roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 3 lata, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat.