Data wydruku: 2024-06-13 21:11:47

Wiadomości ozimskie

"Wiadomości Ozimskie" to miesięcznik samorządowy, wydawany przez Urząd Gminy i Miasta w Ozimku. Powstał w styczniu 1995 roku, współzałożycielami byli: Leszek Bąk (przez wiele lat redaktor naczelny), Marek Świercz i Janusz Dziuban. Od 1 października 2003 r. do końca marca 2004r. redaktorem naczelnym był Przemysław Kubów, zaś od 1 kwietnia 2004 roku do 30.09.2020 pismu szefował Witold Żurawicki. Z dniem 1.10.2022 r. obowiązki Redaktora Naczelnego Wiadomości Ozimskich przejął Marcin Widera.

Obecny nakład "WO" wynosi 1200 egzemplarzy. Pismo jest chętnie kupowane nie tylko przez mieszkańców gminy, ale także przez tych, którzy na stałe wyjechali do Niemiec. Zwroty są marginalne. Biorąc pod uwagę liczbę mieszkańców gminy (ok. 20 tys., w tym sporo przebywających długie okresy za granicą) - nie jest to nakład niski, ale oczywiście, aby go podnosić, redakcja zmienia oblicze wydawnictwa, dostosowując je do wymogów współczesnej prasy lokalnej: coraz bardziej "Wiadomości Ozimskie" koncentrują się na bieżących problemach mieszkańców gminy, prezentują uwarunkowania funkcjonowania samorządu lokalnego a także starają się zaprezentować implikacje dla społeczności lokalnych polityki na najwyższych szczeblach władzy.

Reporterzy "WO" apelują zarazem do Czytelników: to jest Wasza gazeta, więc czekamy na wszelkie sygnały o problemach dnia codziennego, o absurdach prawnych, które z prostych rzeczy i spraw czynią labirynt kłopotów, w których obywatelom trudno się poruszać. My o nich poinformujemy, władze będą musiały się z nimi zmierzyć. Czekamy na listy, telefony a także korespondencję elektroniczną.