Data wydruku: 2023-02-05 08:15:41

BEZPIECZNIE I BEZ HEJTU!

Uczniowie naszej szkoły, jak co roku, spotkali się z policjantem z Komisariatu Policji w Ozimku, sierżantem Maciejem Domagałą. Tematem spotkania w klasach 1-4 było bezpieczeństwo w drodze do  i ze szkoły, bezpieczne zachowania w kontaktach z osobami nieznajomymi, obrona przed atakiem agresywnego psa oraz bezpieczne zabawy. Natomiast w klasach 5-8 rozmowy dotyczyły hejtu rówieśniczego, mobingu, który może doprowadzić do nieszczęścia. Sierżant Domagała opowiadał autentyczną historię z własnego życia (był wtedy uczniem szkoły średniej), która zakończyła się tragicznie. Mamy nadzieję, że te spotkania będą przestrogą dla naszych uczniów przed podejmowaniem nierozważnych decyzji i działań, które mogą zakończyć się źle. Spotkania odbywały się w ramach szkolnego projektu profilaktycznego UCZEN BEZPIECZNY, BO MĄDRY, ROZTROPNY I GRZECZNY.

Grażyna Świercz