Data wydruku: 2024-03-04 05:21:21

Poczet Sztandarowy PSP nr 1 w Ozimku na uroczystościach gminnych

Gminne uroczystości z okazji Święta Odzyskania Niepodległości przez Polskę odbyły się pod Pomnikiem Martyrologii koło Domu Kultury w Ozimku. W tych obchodach wzięli udział przestawiciele naszej JEDYNKi - uczniowie, nauczyciele, dyrekror oraz pracownicy, emeryci oraz rodzice uczniów. Do pochodu złożonego z delegacji zakładów pracy, szkół, przestawicieli Rady Miejskiej w Ozimku i Rady Powiatu, Modzieżowej Rady Miasta, Ochotniczych Straży Pożarnych i innych, który po mszy świętej przeszedł ulicami miasta,  dołączył także nasz Poczet Sztandarowy w składzie Martynka Kałwak, Bruno Szewczyk i opiekunowie  Aneta Woźnica oraz Arkadiusz Wałęga. Nasi uczniowie złożyli także  kwiaty pod pomnikiem. Uroczystość była bardzo poruszająca, a co roku bierze w niej udział coraz więcej mieszańców gminy.

Grażyna Świercz