Gmina Ozimek siedziba: Urząd Gminy i Miasta w Ozimku ul. ks.Jana Dzierżona 4b
tel. (+48) 77 462 28 00; fax (+48) 77 462 28 11
e-mail: sekretariat@ugim.ozimek.pl
www: ozimek.pl
Data wydruku: 2021-11-28 04:17:09

Oświata

Po angielsku z przyjaciółmi

Z wielką przyjemnością informujemy iż w roku szkolnym 2021/2022 nasza

JEDYNKA w ponownie realizuje projekty eTwinning związane z

międzynarodową współpracą szkół. W bieżącym roku szkolnym będziemy

realizować z uczniami klas siódmych i ósmych trzy anglojęzyczne projekty

"English with friends" and " Culture exchange" oraz "Challenge accepted".

Projekty mają na celu wzbogacenie programu nauczania języka angielskiego o

zagadnienia kulturowe innych państw oraz motywowanie uczniów do uczenia

się i działania.

Uczniowie będą mogli udoskonalić umiejętność sprawnego komunikowania się

w języku angielskim , poszerzyć wiedzę, rozwijać ciekawość poznawczą i

kreatywność oraz poznać nowoczesne technologie poprzez połączenie nauki z

zabawą.

Projekty eTwinning zdecydowanie pomagają w realizacji podstawy

programowej poprzez bezpośredni kontakt z ludźmi z innych krajów, którzy

reprezentują odmienne kultury. Umiejętność komunikowania się w języku

obcym, współpracy, posługiwania się nowoczesną technologią oraz

funkcjonowania we współczesnym świecie w dobie globalizacji – to tylko

niektóre przykłady zaczerpnięte z podstawy programowej, w przypadku których

projekty eTwinning są niezwykle pomocne.

Ważne jest także kształtowanie u dziecka pozytywnego stosunku do nauki oraz

rozwijanie ciekawości w poznawaniu otaczającego świata.

Życzymy dużo ciekawych pomysłów, sukcesów, satysfakcji z wyników oraz

frajdy podczas podróży w świat eTwinningu.

 

Alesia Asmushkina