Gmina Ozimek siedziba: Urząd Gminy i Miasta w Ozimku ul. ks.Jana Dzierżona 4b
tel. (+48) 77 462 28 00; fax (+48) 77 462 28 11
e-mail: sekretariat@ugim.ozimek.pl
www: ozimek.pl
Data wydruku: 2021-11-28 03:59:28

Oświata

Spotkanie z policjantem

14 września w naszej szkole pojawił się Pan dzielnicowy Kamil Niemczyk z Komendy Policji w Ozimku. W spotkaniu z Panem Policjantem uczestniczyli najmłodsi uczniowie naszej szkoły, którym przybliżono tematykę zasad ruchu drogowego, zachowania bezpieczeństwa w drodze do i ze szkoły, a także zwrócono uwagę na niebezpieczeństwa, jakie mogą czyhać np. w Internecie. Prowadzący pogadankę uświadomił uczniom, że mają prawo czuć się bezpiecznie zarówno w domu, w szkole jak i na ulicy. Funkcjonariusz zaprezentował uczniom pozycje obronne w przypadku kontaktu ze zwierzętami mogącymi wyrządzić krzywdę. Z wielką cierpliwością, w jasny i przystępny sposób przybliżył i objaśnił uczniom temat spotkania. Szczególną atrakcją była możliwość obejrzenia narzędzi w pracy policjanta, a przede wszystkim wozu policyjnego. Chętni uczniowie ( a tych nie brakowało) mogli usiąść za jego kierownicą i poczuć  się przez moment policjantem. Dzieci miały okazję do czynnego udziału poprzez możliwość zadawania pytań, na które prowadzący udzielał wyczerpujących odpowiedzi. Było to bardzo ciekawe i pouczające spotkanie, które jest także jednym z działań programu profilaktycznego naszej szkoły. Mamy nadzieję, że przekazana wiedza zostanie wykorzystana w praktyce w codziennym życiu.