Gmina Ozimek siedziba: Urząd Gminy i Miasta w Ozimku ul. ks.Jana Dzierżona 4b
tel. (+48) 77 462 28 00; fax (+48) 77 462 28 11
e-mail: sekretariat@ugim.ozimek.pl
www: ozimek.pl
Data wydruku: 2021-01-21 11:31:17

Oświata

Świąteczne kartki- prawdziwie uśmiechnięte

„Obdarowani ciepłym słowem, dobrym gestem, uśmiechem...raźniej idziemy w jutro”

Przed świętami uczniowie Szkoły Podstawowej nr 3 w Ozimku przygotowali okolicznościowe kartki w ramach akcji Szkolnego Wolontariatu pn. „Uśmiechnięta, świąteczna kartka”.
Choinki, renifery, śnieżne krajobrazy, bożonarodzeniowe szopki...wielość motywów i sposobów wykonania prac- zachwyciła. Uczniowie bowiem wykazali się sporą inwencją twórczą oraz zaangażowaniem. Przygotowali aż 645 kartek, które wzbogacone życzeniami zostały wysłane do podopiecznych Domowego Hospicjum dla Dzieci w Opolu, Domu Małego Dziecka w Tarnowie Opolskim, Domu Samotnej Matki z Dzieckiem w Zopowy, Domu Opieki u Sióstr w Ozimku oraz Zakładu Opieki Leczniczej dla Dorosłych i Zakładu Opieki Leczniczej dla Dzieci Szpitala św. Rocha w Ozimku.
Świąteczne życzenia popłynęły także do przyjaciół szkoły- instytucji wspierających naszą placówkę w procesie kształcenia i wychowania.
Dziękujemy Uczniom i ich Rodzicom za udział w naszej akcji, za piękny, drobny gest, a przecież istotny i cenny.
 Również w czasie zdalnego nauczania pamiętaliśmy, jak ważny jest  uśmiech tych, dla których los nie okazał się życzliwy- nie podarował zdrowia i zapomniał, żeby jednakowo rozdzielić pomyślność i szczęście.
 W imieniu wszystkich obdarowanych- dziękujemy.
Z najlepszymi życzeniami na każdy dzień przed nami.

 

 Opiekunki Szkolnego Wolontariatu

 Marzena Wolicka- Mazurkiewicz, Małgorzata Dziewulska- Stefan i Anna Zawieja