Gmina Ozimek siedziba: Urząd Gminy i Miasta w Ozimku ul. ks.Jana Dzierżona 4b
tel. (+48) 77 462 28 00; fax (+48) 77 462 28 11
e-mail: sekretariat@ugim.ozimek.pl
www: ozimek.pl
Data wydruku: 2018-06-21 19:33:40

Oświata

Międzynarodowy Dzień Praw Kobiet

8 marca w Szkole Podstawowej w Antoniowie świętowaliśmy Międzynarodowy Dzień Praw Kobiet - Pan Dyrektor uroczyście złożył życzenia i wręczył kwiaty, a chłopcy poczęstowali słodyczami wszystkie panie i dziewczęta.
Po apelu uczennice klas V-VII wzięły udział w warsztatach pt. Mój Prawdziwy Wizerunek. Zajęcia, poprowadzone przez panią Magdę Kowalską, pozwoliły nastolatkom spojrzeć na siebie z innej perspektywy oraz dostrzec łączące je podobienstwa, jak i docenić dzielące różnice. Dziewczęta, zamiast "selfie", wykonały plakaty przedstawiające nieco inne autoportrety - spontaniczne, zwariowane i pełne cech niewidocznych na pierwszy rzut oka.