Gmina Ozimek siedziba: Urząd Gminy i Miasta w Ozimku ul. ks.Jana Dzierżona 4b
tel. (+48) 77 462 28 00; fax (+48) 77 462 28 11
e-mail: sekretariat@ugim.ozimek.pl
www: ozimek.pl
Data wydruku: 2018-04-27 08:50:03

Kultura

Smok Wawelski teatru Fieter podczas konkursu korowodów marzankowych.

We wtorek, 21 marca, czyli pierwszego dnia wiosny zapraszamy dzieci przedszkolne i szkolne na czterokrotną prezentację "Smoka Wawelskiego". Spektakle są zarezerwowane, dla przedszkoli o godz. 8.20 i 9.45 oraz dla klas I-III szkół podstawowych o 10.45 i 12.15. Konkurs Korowodów Marzankowych, przy okazji którego pokazujemy spektakl, rozpocznie się o godzinie dla 9.00 przedszkoli oraz 11.30 dla szkół podstawowych.