Data wydruku: 2024-07-21 15:45:49

Muzeum Hutnictwa w Ozimku

Muzeum Hutnictwa w Ozimku...

„podróż” w głąb tradycji hutniczych

 

Muzeum powstało z inicjatywy Stowarzyszenia Doliny Małej Panwi, dzięki zaangażowaniu i pracy jego członków. Uroczyste otwarcie odbyło się 7 grudnia 2012 r.

Wystawa przedstawia liczne eksponaty (gromadzone od lat, a także udostępnione przez osoby prywatne), prezentując „dorobek” hutniczy obszaru Śląska sięgający XVIII i XIX wieku. Tematem przewodnim ekspozycji są wyroby wytwarzane w ówczesnym przemyśle hutniczym, m.in. w Pruskiej Królewskiej Hucie Malapane, której tradycje podtrzymuje istniejąca po dziś dzień Huta Małapanew w Ozimku.

Wśród nich na uwagę zasługują naczynia codziennego użytku, żeliwne piecyki, wagi, krzyże cmentarne, krucyfiksy, elementy żeliwnych ogrodzeń nagrobków, pięknie zdobione talerze wg. projektu Carla Schinkla, przedmioty gospodarcze i inne. Ponadto zaprezentowano szereg rycin, fotografii, katalog wyrobów hut królewskich (1800 r.), portretów historycznych dyrektorów ozimeckiej huty, makiety osady hutniczej przedstawiające wygląd Malapane (dzisiejszy Ozimek) z 1769 i 1854 r., miniaturę najstarszego, wiszącego żelaznego mostu łańcuchowego (1827 r.), a także medal, który otrzymała Królewska Huta w Ozimku na Światowej Wystawie Przemysłowej w Londynie w 1851 r.

Zapraszamy do odwiedzenia stron: www.muzeum-hutnictwa.pl, www.sdmp.pl, a także do zwiedzenia Muzeum Hutnictwa (Ozimek, ul. Hutnicza 1), mieszczącego się nieopodal wiszącego żelaznego mostu łańcuchowego– dumy gminy Ozimek.