Data wydruku: 2024-07-23 14:47:15

REMONT NAWIERZCHNI JEZDNI DROGI GMINNEJ NR 103380 O – UL. KORCZAKA W M. OZIMEK
Dnia 27 listopada 2023 r. podpisano umowę o dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zadanie pn. „Remont nawierzchni jezdni drogi gminnej nr 103380 O – ul. Korczaka w m. Ozimek”.

Wykonanie remontu ww. dróg ma na celu poprawę istniejących złych warunków funkcjonalno-użytkowych, mając na względzie:

- bezpieczeństwo mieszkańców w ruchu samochodowym;

- bezpieczeństwo użytkowników drogi, którzy dojeżdżają do miejsc użyteczności publicznej, sklepów, przychodni lekarskiej, kościoła, mieszkań, banku;

- bezpieczeństwo mieszkańców w związku z zabudową mieszkaniową.

Długość odcinka: 143 m

Całkowita wartość zadania: 347 589,42 zł

Dofinansowanie: 198 786,84 zł

Umowa o dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg nr RFRD/2023/G/37/2024