Data wydruku: 2024-07-23 14:16:39

RZĄDOWY FUNDUSZ ROZWOJU DRÓG BUDOWA DRÓG GMINNYCH ULICY DĘBOWEJ W OZIMKU I KRASIEJOWIE, SOSNOWEJ I MODRZEWIOWEJ W OZIMKU WRAZ Z OŚWIETLENIEM I ODWODNIENIEM ORAZ Z BUDOWĄ SKRZYŻOWANIA DROGI GMINNEJ UL. DĘBOWEJ Z DROGĄ WOJEWÓDZKĄ NR 463 UL. WYZWOLENIA W MIEJSCOWOŚCI OZIMEK

Tablica informacyjna projektu

Gmina Ozimek otrzymała dofinansowanie  w kwocie 1 345 579,64 zł (co stanowi 69,04% wydatków kwalifikowalnych inwestycji) z Rządowego Funduszu Dróg Samorządowych na projekt pt. „Budowa dróg gminnych ulicy Dębowej w Ozimku i Krasiejowie, Sosnowej i Modrzewiowej w Ozimku wraz z oświetleniem i odwodnieniem oraz z budową skrzyżowania drogi gminnej ul. Dębowej z drogą wojewódzką nr 463 ul. Wyzwolenia w miejscowości Ozimek”, w wyniku której zbudowano 864,9 m drogi. Inwestycja przyczyniła się do poprawy dostępności oraz komunikacji osób zamieszkujących ten obszar.