Data wydruku: 2024-07-23 13:20:54

Komunikat Burmistrza Ozimka z dnia 01.06.2020r.

Komunikat Burmistrza Ozimka

z dnia 01.06.2020r.

 

Szanowni Mieszkańcy Gminy Ozimek

informuję, że aby zapewnić odpowiednie bezpieczeństwo obywatelom – interesantom, jak również pracownikom Urzędu Gminy i Miasta w Ozimku od dnia 1.06.2020 r. wprowadzono następujące zasady przyjmowania klientów:

  1. Na parterze Urzędu Gminy i Miasta w Ozimku uruchomiono trzy wyposażone w przezroczyste osłony stanowiska obsługi klienta, w którym w czasie obsługi może przebywać nie więcej niż 3 interesantów.
  2. Na piętrze Urzędu Gminy i Miasta w Ozimku ponownie uruchomiono kasę urzędu, w której znajduje się jedno wyposażone w przezroczystą osłonę stanowisko obsługi kasowej, w którym w czasie obsługi może przebywać nie więcej niż 1 interesant
  3. W pozostałych pomieszczeniach Urzędu Gminy i Miasta w Ozimku, które są przeznaczone do wykonania w ramach obsługi interesanta czynności urzędowej lub zapoznania się z dokumentacją, również zapewniamy zachowanie zasad bezpieczeństwa związanych z reżimem epidemicznym.
  4. Interesanci nie powinni przemieszczać się w budynku Urzędu Gminy i Miasta w Ozimku poza wyznaczone obszary pomieszczeń recepcyjnych wymienionych w pkt. 1 i 2.
  5. Podczas obecności w pomieszczeniu obsługi pracownicy wykonujący czynności obsługowe oraz interesanci zobowiązani są do zakrywania ust i nosa, zachowania wymaganej odległości 2 m od innych przebywających w nim osób oraz używania rękawic ochronnych lub stosowania płynu do dezynfekcji rąk.
  6. Podania, zgłoszenia, skargi, wnioski i petycje oraz inne oświadczenia lub dokumenty składane przez interesantów przyjmowane są w drodze:

a) elektronicznej - za pośrednictwem poczty elektronicznej lub platformy ePUAP,

b) pism doręczonych pocztą,

c) pism złożonych osobiście przez klienta: do rąk pracownika urzędu do obsługi interesanta, w przypadkach wymagających pisemnego potwierdzenia odbioru pisma.

W sprawach niewymagających natychmiastowego załatwienia proszę o kontakt telefoniczny z poszczególnymi pracownikami- wykaz telefonów lub mailowy: sekretariat@ugim.ozimek.pl.

O wszelkich zmianach będziemy na bieżąco informować za pomocą strony internetowej www.ozimek.pl, mediów społecznościowych oraz na drzwiach Urzędu Gminy i Miasta w Ozimku.

 

/-/ Mirosław Wieszołek

Burmistrz Ozimka