Data wydruku: 2024-07-23 13:21:24

Informacja dla właścicieli oraz zarządców obiektów, które z uwagi na stan epidemii są unieruchomione lub prowadzą bardzo ograniczoną działalność

Szanowni Państwo

W związku z unieruchomieniem lub prowadzeniem przez Państwa bardzo ograniczonej działalności, a co za tym idzie brakiem lub znacznym ograniczeniem zużycia wody, w wewnętrznych instalacjach wodociągowych Waszych nieruchomości w wyniku stagnacji może nastąpić pogorszenie jakości wody oraz namnażanie bakterii. To może prowadzić co skażenia wody w Państwa obiektach, a także zagrażać wtórnym skażeniem sieci wodociągowej. Przed ponownym uruchomieniem działalności należałoby dokonać przepłukania instalacji poprzez spuszczenie wody z wszystkich punktów czerpalnych.  Należałoby również przeprowadzić badania jakości wody i razie potrzeby przeprowadzić dezynfekcję wewnętrznej instalacji wodociągowej budynku. W razie potrzeby pozyskania dodatkowych informacji lub udzielenia pomocy w tym zakresie prosimy o kontakt z Wydziałem Wodociągów i Kanalizacji PGKiM w Antoniowie, pod numerem telefonu 77 44 49 131.