Gmina Ozimek siedziba: Urząd Gminy i Miasta w Ozimku ul. ks.Jana Dzierżona 4b
tel. (+48) 77 462 28 00; fax (+48) 77 462 28 11
e-mail: sekretariat@ugim.ozimek.pl
www: ozimek.pl
Data wydruku: 2020-10-21 23:42:59

Aktualności

Zasady regulowania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Wpłaty, dotyczące opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, na indywidualne konto wskazane przez Gminę można dokonywać przelewem, w oddziałach bankowych, placówkach pocztowych, oraz w kasie Banku Spółdzielczego w Ozimku.

Na podstawie Uchwały nr 2/T/2016 Zarząd Banku Spółdzielczego w Leśnicy z dnia 07.03.2016 r. wprowadził zmiany w Taryfie opłat i prowizji bankowych.

Od dnia 14.03.2016 r:

- prowizja od wpłaty gotówkowej do 100,00 zł wynosi 2,50 zł.,

- prowizja od wpłaty gotówkowej od 100,01 zł do 1 000 zł wynosi 3,50 zł, powyżej 1000,00 zł 0,5 % kwoty wpłaty.

Wpłat dokonywać można również w kasie UGiM.

 Należy pamiętać, że na indywidualne konta wpłaca się TYLKO opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Pozostałe należności jak podatki, dzierżawy, czynsze, najmy itd. powinny być regulowane jak dotychczas.