Data wydruku: 2024-07-15 07:28:51

WAŻNY KOMUNIKAT

Dnia 17 maja br. w Ozimku dwukrotnie wykryto niebezpieczne substancje podczas odbioru odpadów z zabudowy wielorodzinnej. W altanach śmietnikowych pozostawiono odpady z olejów samochodowy lub innych pochodnych. Przepracowany olej silnikowy jest wysoce toksyczny dla środowiska, w żadnym przypadku nie należy umieszczać go w kontenerach na odpady zmieszane. Ze względu na prasę w śmieciarce może dojść do rozpylenia oleju w najbliższym otoczeniu, jak to miało miejsce w altanie przy ul. gen. Władysława Sikorskiego (w okolicy filii Żłobka).

Przypominamy mieszkańcom, iż do altany powinny trafić jedynie odpady komunalne pochodzące z gospodarstwa domowego. Odpady zaliczane do kategorii niebezpiecznych należy oddać do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Antoniowie. Takie nieprawidłowe zachowania stwarzające zagrożenia dla zdrowia ludzkiego Gmina Ozimek zgłasza na Policję.