Data wydruku: 2024-06-23 06:25:07

Sesja Rady Miejskiej w Ozimku

Na początku drugiej sesji tej kadencji Rafał Jurczyński oficjalnie złożył ślubowanie i odebrał z rąk Przewodniczącej Miejskiej Komisji Wyborczej w Ozimku Aleksandry Bartnickiej-Szewczyk zaświadczenie o wyborze na radnego.

Następnie radni ustalili składy Komisji Rady Miejskiej w Ozimku

- Komisja Rewizyjna w składzie:

1) Grzegorz Filipek - Przewodniczący

2) Agnieszka Dudek - Członek

3) Rafał Jurczyński – Członek

- Komisja Skarg, Wniosków i Petycji w składzie:

1) Marcin Kowalewski - Przewodniczący

2) Ireneusz Kołodziejczyk - Członek

3) Marcin Golomb - Członek

4) Przemysław Bylak – Członek

- Komisja Finansowo - Gospodarcza, Bezpieczeństwa Publicznego i Ochrony Środowiska:

1) Adam Kuboń - Przewodniczący,

2) Marek Elis - Członek,

3) Zygmunt Olbryt - Członek,

4) Michał Libera - Członek,

5) Ireneusz Kołodziejczyk – Członek

- Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych:

1) Barbara Starzycka - Przewodnicząca,

2) Paulina Koczur - Członek,

3) Rafał Jurczyński - Członek,

4) Mariusz Górski - Członek,

5) Arkadiusz Lech - Członek.