Data wydruku: 2024-06-23 06:03:19

Zalecenia, wynikające z wykazu prac niedozwolonych do wykonywania przez dzieci

Opolski Oddział Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego przypomina zalecenia, wynikające z wykazu prac niedozwolonych do wykonywania przez dzieci. Wykaz jest rezultatem prac Komisji Głównego Inspektora Pracy ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy w Rolnictwie, został uzgodniony i zaakceptowany przez: Głównego Inspektora Pracy, Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

 

Wykaz prac, których nie wolno powierzać dzieciom poniżej 16 lat w gospodarstwach rolnych:

 1. Kierowanie ciągnikami rolniczymi i innymi maszynami samobieżnymi oraz wózkami transportowymi i ładowaczami.
 2. Obsługa kombajnów do zbioru zbóż, zielonek i okopowych, maszyn żniwnych, kosiarek rolniczych, pras do słomy i  siana, kopaczek do zbioru okopowych.
 3. Sprzęganie i rozprzęganie maszyn i narzędzi rolniczych, przyczep i  wozów z  ciągnikami rolniczymi, a  także pomaganie przy tych czynnościach.
 4. Przebywanie na pomostach sadzarek do ziemniaków oraz siewników i  korygowanie ich pracy poprzez strącanie nadmiaru sadzeniaków lub  przegarnianie ziarna w  skrzyni nasiennej.
 5. Obsługa maszyn stacjonarnych znajdujących się w gospodarstwie – sieczkarni, śrutowników, gniotowników, mieszalników, rozdrabniaczy.
 6. Obsługa młocarni, a zwłaszcza praca na górnym pomoście młocarni oraz  przy  współpracującej prasie do słomy.
 7. Przerzynanie drewna przy użyciu pilarki tarczowej („krajzegi”, „cyrkularki”) oraz  wykonywanie czynności pomocniczych przy tej pracy: podawanie i odbieranie materiału, usuwanie trocin i  inne prace porządkowe.
 8. Wszelkie prace przy użyciu pił łańcuchowych (przecinanie pni, okrzesywanie gałęzi, prześwietlanie drzew itp.).
 9. Ścinanie drzew, ściąganie, załadunek i rozładunek drewna o średnicy większej niż 15 cm.
 10. Obsługa dmuchaw, przenośników taśmowych i ślimakowych.
 11. Załadunek, wyładunek i wysiew tlenkowego wapna nawozowego (wapna palonego).
 12. Wszelkie prace z chemicznymi środkami ochrony roślin.
 13. Prace z użyciem rozpuszczalników organicznych.
 14. Topienie i podgrzewanie lepiku i smoły.
 15. Rozpalanie i obsługa pieców centralnego ogrzewania.
 16. Obsługa parników, kotłów do gotowania.
 17. Obsługa rozpłodników (buhajów, ogierów, knurów, tryków).
 18. Załadunek i rozładunek zwierząt, prace przy uboju i rozbiorze zwierząt.
 19. Opróżnianie zbiorników i wywóz gnojówki, gnojowicy i szamba.
 20. Wykonywanie wykopów ziemnych i praca w wykopach.
 21. Obsługa ładowaczy i mechanicznych podnośników.
 22. Prace w silosach zamkniętych, zbiornikach i pojemnikach.
 23. Wszelkie prace na wysokości ponad 3. metrów na: pomostach, drabinach, drzewach, dachach itp.

 

Apelujemy o zapewnienie bezpieczeństwa dzieci przebywających w gospodarstwie rolnym.

Ceną pośpiechu, nieuwagi, zmęczenia oraz braku dbałości o bezpieczeństwo pracy, może być długotrwały nieodwracalny uszczerbek na zdrowiu, a nawet śmierć.

Pamiętajmy, że na dorosłych spoczywa odpowiedzialność prawna i moralna za bezpieczeństwo dzieci:

 • Nie obarczajmy dzieci zadaniami ponad ich siły i możliwości!
 • Nie pozwalajmy im na kierowanie ciągnikami rolniczymi i obsługę maszyn rolniczych!
 • Zabezpieczmy wszystkie miejsca zagrażające zdrowiu i życiu!
 • Zadbajmy o bezpieczne miejsce zabaw i opiekę dorosłych!
 • Dołóżmy wszelkich starań, by dzieci bezpiecznie rozwijały się i dorastały!

Jeżeli jesteś świadkiem wypadku, zabezpiecz miejsce zdarzenia i wezwij pomoc !

Telefony alarmowe:

112 – europejski numer alarmowy

999 – pogotowie ratunkowe

998 – straż pożarna

997 – policja

 

Opracowanie:

Materiały informacyjne KRUS

Materiały informacyjne PIP

Roksana Bernaś – Specjalista OR KRUS w Opolu