Data wydruku: 2024-06-23 07:42:28

Terminy zebrań wiejskich na terenie Gminy Ozimek

Serdecznie zapraszamy mieszkańców sołectw do udziału w zebraniach wiejskich, które odbędą się w maju br. Już niedługo będziemy wybierać sołtysów oraz członków rad sołeckich na kolejną kadencję. Spotkania w świetlicach wiejskich zostały zaplanowane w następującej kolejności:

  • 14 maja godz. 18:00 – w Dylakach,
  • 15 maja godz. 18:00 – w Antoniowie,
  • 16 maja godz. 18:00 – w Schodni,
  • 20 maja godz. 17:00 – w Nowej Schodni (Szkoła Podstawowa nr 2 w Ozimku)
  • 21 maja godz. 17:15 – w Krzyżowej Dolinie,
  • 21 maja godz. 19:00 – w Chobiu,
  • 22 maja godz. 17:30 – w Mnichusie,
  • 22 maja godz. 19:00 – w Jedlice (salka w Hucie Szkła Jedlice)
  • 28 maja godz. 17:45 – w Pustkowie,
  • 29 maja godz. 18:00 – w Biestrzynniku.

Już odbyły się zebrania wiejskie w Szczedrzyku, Krasiejowie i Grodźcu.