Data wydruku: 2024-06-23 07:45:32

Zebranie sprawozdawczo-wyborcze w Krasiejowie

8 maja 2024 r. w Krasiejowie odbyło się zebranie sprawozdawczo-wyborcze. Uczestniczyło w nim ponad 100 mieszkańców.

Sołtys Wsi Krasiejów Tadeusz Markulak został wybrany na kolejną kadencję.

Skład Rady Sołeckiej na lata 2024-2029 prezentuje się następująco:

  1. Krzysztof Koźlik
  2. Jan Bonk 
  3. Grzegorz Pasoń
  4. Rafał Mendel
  5. Tomasz Chudala
  6. Adrian Mróz
  7. Gabriela Sklorz
  8. Marcin Konietzko
  9. Ewelina Czaczkowska

Gratulujemy i życzymy sukcesów w podejmowaniu działań na rzecz rozwoju Sołectwa Krasiejów i całej Gminy Ozimek.