Data wydruku: 2024-06-23 06:17:49

Zaprzysiężenie Burmistrza i nowej Rady Miejskiej

Dziś podczas Sesji Rady Miejskiej w Ozimku nastąpiła uroczysta inauguracja nowej kadencji Burmistrza Ozimka i Rady Miejskiej w Ozimku.

Na początku ślubowanie złożyli radni wybrani na kadencję 2024-2029:

„Wierny Konstytucji i prawu Rzeczypospolitej Polskiej, ślubuję uroczyście obowiązki radnego sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie, mając na względzie dobro mojej gminy i jej mieszkańców. Ślubuję. Tak mi dopomóż Bóg"

Następnie wybrano Przewodniczącego Rady Miejskiej w Ozimku, którym został Zygmunt Olbryt oraz Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Ozimku, którym na kolejną kadencję został Marek Elis.

Ślubowanie złożył również Burmistrz Ozimka Mirosław Wieszołek, który został wybrany na drugą kadencję:

„Obejmując Urząd Burmistrza Ozimka, uroczyście ślubuję, że dochowam wierności prawu, a powierzony mi urząd sprawować będę tylko dla dobra publicznego i pomyślności mieszkańców gminy Ozimek. Tak mi dopomóż Bóg”

Gratulujemy i życzymy owocnych działań na rzecz rozwoju Gminy Ozimek i podniesienia poziomu życia naszych mieszkańców.