Data wydruku: 2024-04-25 13:24:06

Ogólnopolskie badanie liczby osób bezdomnych - edycja 2024

Ogólnopolskie badanie liczby osób bezdomnych w nocy z 28 na 29 lutego 2024 r.

 

Określenie liczby osób bezdomnych jest niezbędnym działaniem zmierzającym do poznania skali bezdomności w Polsce. Z uwagi na pandemię Covid-19 badania te nie były przeprowadzane w ostatnich latach. Informacje uzyskane w wyniku badania mogą zostać wykorzystane przez gminy do uwzględnienia problemu bezdomności w strategiach rozwiązywania problemów społecznych oraz przy podejmowaniu decyzji w zakresie działań związanych z polityką mieszkaniową gmin, czy też dotyczących liczby placówek udzielających schronienia osobom bezdomnym.

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zwróciło się do wszystkich Wojewodów z prośbą o koordynację działań związanych z przeprowadzeniem badania liczby osób bezdomnych w województwach w 2024 r.

Projekt wymaga zaangażowania wszelkich dostępnych służb, m.in. pracowników ośrodka pomocy społecznej, policji, centrów zarządzania kryzysowego, placówek udzielających tymczasowego schronienia osobom w kryzysie bezdomności, organizacji pozarządowych zajmujących się świadczeniem wsparcia osobom doświadczającym bezdomności, wolontariuszy oraz wszelkich innych osób otwartych na podjęcie współpracy.

Przeprowadzenie badania planowane jest w nocy z 28 na 29 lutego 2024 r. Rozpoznania należy dokonać w miejscach przebywania osób bezdomnych.

Ważne: z uwagi na powyższe, prosimy wszystkie osoby posiadające wiedzę na temat miejsca przebywania lub aktualnych map grupowania osób bezdomnych o przekazanie niniejszej informacji do gminnego koordynatora badania: Pani Sylwii Król, telefon: 77 4 622 – 880 lub osobiście w Ośrodku Integracji i Pomocy Społecznej w Ozimku, ul. ks. Jana Dzierżona 4B.

Realizacja badania w nocy z 28 na 29 lutego 2024 r., oprócz pozyskania informacji o liczbie osób bezdomnych w placówkach i miejscach niemieszkalnych, pozwoli uzyskać dane socjodemograficzne o grupie osób bezdomnych.