Data wydruku: 2024-04-25 14:09:16

Gmina Ozimek rozpoczyna Akcję Zima 2023/2024

Akcja ZIMA 2023-2024
Akcja ZIMA 2023-2024

21 listopada 2023 r. Burmistrz Ozimka Mirosław Wieszołek podpisał cztery umowy na zimowe utrzymanie dróg i chodników. O dobry stan chodników w ciągu dróg gminnych i powiatowych na terenie miasta Ozimek zadba firma PHU Ogrodnik. Z kolei za zimowe utrzymanie dróg gminnych i powiatowych, a także placów na terenie miasta Ozimek oraz dróg gminnych w sołectwach Chobie, Grodziec i Mnichus będzie odpowiedzialna firma Zakład Usług Melioracyjnych i Budowlanych Mirosław Materak. Z kolei w sołectwach Antoniów, Jedlice, Krasiejów, Krzyżowa Dolina, Schodnia, Nowa Schodnia, Pustków i Szczedrzyk utrzymaniem dróg gminnych w odpowiednim stanie będzie zajmować się PGKiM Sp. z o.o. W sołectwach Biestrzynnik i Dylaki odśnieżaniem i zabezpieczaniem dróg gminnych będzie zajmować się firma ARBI Roboty Ziemne Artur Bronder.  

W przypadku wystąpienia zaśnieżenia na drogach powiatowych zgłoszenia można kierować do Obwodu Drogowego w Chrząstowicach pod nr 77 421 96 84 lub 605 424 010 (w godzinach od 7:00 do 15:00).

Utrzymaniem zimowym dróg wojewódzkich na terenie Gminy Ozimek prowadzi ZDW Oddział Terenowy w Oleśnie, kontakt interwencyjny : 34 350 91 99.

Utrzymaniem zimowym dróg krajowych na terenie gminy (tj. DK 46 Częstochowska w Grodźcu, Warszawska w Ozimku oraz Schodni) zajmuje się Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Opolu posiadająca całodobowy kontakt poprzez Punkt Informacji Drogowej tel. 19 111 lub 77 45 65 058  lub 668 482 497.

Wszystkich właścicieli pojazdów samochodowych prosi się o ich usunięcie z poboczy dróg, tak aby nie utrudniały one odśnieżania pracującym pługom. Przypominamy mieszkańcom gminy, że ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dnia 13 września 1996 r. nakłada na właścicieli posesji obowiązek uprzątnięcia błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości, natomiast ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych nakłada na właścicieli gruntów przyległych do drogi utrzymanie zjazdów to znaczy, że  usuwanie śniegu z tej części pasa drogi nie należy do jej zarządcy.