Data wydruku: 2024-07-19 11:23:24

Wyniki konkursu pn. "Niepodległa: z przekazem dla przyszłych pokoleń"

11 listopada 2023r. podczas obchodów Narodowego Święta Niepodległości zostały ogłoszone wyniki konkursu pn. "Niepodległa: z przekazem dla przyszłych pokoleń", który organizowany był przez Burmistrza Ozimka oraz Dom Kultury w Ozimku. Konkurs adresowany był do uczniów szkół podstawowych i średnich z terenu naszej gminy oraz uczestników sekcji i kół plastycznych działających w Gminie Ozimek. Do konkursu zgłoszono 95 prac z 7 szkół.

6 listopada odbyło się posiedzenie Jury w składzie: Agnieszka Jarocka (przewodnicząca), Anna Buczek, Szymon Początek, które postanowiło przyznać następujące nagrody :

 Kategoria wiekowa klas I-III:

  1. Maciej Madeła SP nr 3 w Ozimku;
  2. Mayson Początek SP nr 3 w Ozimku oraz Karolina Wiench PSP nr 1 w Ozimku;
  3. nie przyznano.

Wyróżnienia otrzymali: Olga Jaroch SP nr 3 w Ozimku, Antoni Łęgosz  ZSP Grodziec oraz Piotr Libor SP nr 3 w Ozimku.

Kategoria wiekowa klas IV-VI:

  1. Zuzanna Winiarska PSP nr1 w Ozimku;
  2. Agata Białecka PSP Dylaki;
  3. Laura Walerowicz.

Wyróżnienie otrzymała Maria Łęgosz ZSP Grodziec.

Kategoria  wiekowa klas VII-VIII:

  1. Magdalena Hupa SP nr 2 w Ozimku;
  2. Oskar Lisowiec PSP nr 1 w Ozimku;
  3. miejsca nie przyznano.

Przedsięwzięcie było realizowane w ramach zadania „Kultural-NIE uzależnieniom” zgodnie z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Ozimek na lata 2022 – 2025.