Data wydruku: 2024-07-19 11:00:45

Obchody 105. rocznicy odzyskania niepodległości

Tegoroczne uroczystości Narodowego Święta Niepodległości rozpoczęły się od mszy św. w intencji Ojczyzny w kościele parafialnym p.w. Jana Chrzciciela w Ozimku, którą odprawił proboszcz ks. Marian Demarczyk. W eucharystii uczestniczyli Wicestarosta Opolski Leonarda Płoszaj wraz z Radnymi Powiatu Opolskiego, Burmistrz Ozimka Mirosław Wieszołek, Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Ozimku Marek Elis oraz Radni Rady Miejskiej w Ozimku i Radni Młodzieżowej Rady Miejskiej w Ozimku, a także licznie zgromadzone poczty sztandarowe reprezentujące organizacje i instytucje z terenu naszej gminy.

Po mszy św. wszyscy zebrani udali się przemarszem na czele z mażoretkami grupy Omega I i przy akompaniamencie Ozimskiej Orkiestry Dętej pod Pomnik Martyrologii przy Domu Kultury w Ozimku, gdzie nastąpiło uroczyste odśpiewanie „Mazurka Dąbrowskiego” oraz złożenie wiązanek kwiatów jako wyraz wdzięczności i pamięci o bohaterach narodowych. Burmistrz Ozimka Mirosław Wieszołek przypomniał wszystkim zgromadzonym słowa wielkiego Polaka, świętego Jana Pawła II „Ojczyzna jest naszą matką ziemską. Polska jest matką szczególną. Nie łatwe są jej dzieje, zwłaszcza na przestrzeni ostatnich stuleci. Jest matką, która wiele wycierpiała i wciąż na nowo cierpi. Dlatego też ma prawo do miłości szczególnej”.

Następnie kierownik Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Ozimku Jolanta Rogowska, która zaprosiła wszystkich zgromadzonych do Domu Kultury w Ozimku, gdzie przygotowano wernisaż wystawy pokonkursowej pn. „Niepodległa z przekazem dla przyszłych pokoleń” oraz recital Michała Hadasika i Anny Kaltbach pn” Wolność kocham i rozumiem”. Na zakończenie dokonano wręczenia nagród laureatom konkursu, którego dokonał Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Ozimku Marek Elis.

Oprócz obchodów Narodowego Święta Niepodległości w Ozimku mieszkańcy naszej gminy mieli okazję do skorzystania z imprez towarzyszących: Towarzyskiego Biegu Niepodległościowego „Ultra Niepodległa 105km” oraz obchodów Święta Niepodległości w Grodźcu, gdzie obyły się zawody Nordic Walking oraz koncert „Kocham Wolność”.