Data wydruku: 2024-02-24 04:48:09

Gmina Ozimek inwestuje w jednostki oświatowe

Gmina Ozimek przed rokiem szkolnym 2023/2024 znacząco zainwestowała w infrastrukturę edukacyjną. W przygotowaniu do rozpoczęcia nowego roku wydatkowano na inwestycje i remonty ponad 2 miliony złotych.

Największą inwestycją tego roku budżetowego w wysokości 1 424 130,90 zł jest trwający montaż paneli fotowoltaicznych na 14 obiektach użyteczności publicznej – wszystkich szkołach podstawowych, przedszkolach i żłobku należących do naszej gminy.

W wszystkich przedszkolach zrealizowano szereg nowych inwestycji i remontów.

W PP1 wyremontowano schody wejściowe, wycyklinowano całe piętro oraz zamontowano żagle na placu zabaw, w PP2 Ozimek dokonano remontu podłogi (cyklinowanie, szpachlowanie, lakierowanie oraz odświeżenie) i zakupiono plac zabaw, w PP3 Dylaki wyremontowano salę dydaktyczną, W PP4 w Ozimku wyremontowano łazienkę.

Natomiast w PP5 w Krasiejowie dokonano remontu dachu i placu zabaw za, a w PP6 w Szczedrzyku wyremontowano plac zabaw, kuchni i ławek.

W Żłobku Samorządowym w Ozimku oraz w filii wykonano ogrodzenie oraz doposażono placu zabaw.

Podobnie jak w ubiegłym roku, również w obecnym przeznaczono duże środki z budżetu, aby zwiększyć komfort i stworzyć odpowiednie warunki nauki dla uczniów i nauczycieli szkół podstawowych.

W PSP 1 w Ozimku usunięto awarię i wyremontowano łazienki oraz pion kanalizacyjny, w SP2 w Ozimku wyremontowano oddział przedszkolny, w SP 3 w Ozimku wykonano remont dachu za, a w SP w Antoniowie dokonano remontu i zakupu nowych szafek dla uczniów.

W SP w Krasiejowie wyremontowano komin, a w PSP Szczedrzyk remont Sali i pokoju nauczycielskiego oraz podłogi.

W Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Grodźcu dokonano remontu klasy na parterze, natomiast w PSP Dylaki wyremontowano salę i schody.

Łączny koszt remontów oraz zakupu wyposażenia we wszystkich jednostkach oświatowych Gminy Ozimek w 2023 roku to 661 944,84 zł.