Data wydruku: 2024-04-25 07:28:04

Inwestycyjne plany w OSP Krasiejów

Dnia 11 lutego 2023 r. w Krasiejowie członkowie OSP przybyli na zebranie sprawozdawcze. Jednostka, która należy do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego jest bardzo wysoko oceniana w skali województwa.

Zgromadzonych przywitał prezes OSP Krasiejów Tomasz Chudala. A oprócz członków w zebraniu uczestniczyli Sekretarz Gminy Ozimek Barbara Durkalec, Radny Powiatowy Antoni Gryc, radni miejscy Jan Polaczek, Tadeusz Markulak i Marceli Biskup oraz prezes ZOSP RP w Ozimku Marek Elis i opiekun z ramienia PSP w Opolu Piotr Jaśniecki.

W Krasiejowie jest 30 zwyczajnych, 11 honorowych i 9 wspierających członków. W 2022 r. 49 razy uczestniczono w akcjach ratowniczych, w tym: 24 razy w gaszeniu pożarów, 22 razy w likwidacji miejscowych zagrożeń oraz 3 razy jednostka wyjeżdżała do fałszywych alarmów. Największą ilość akcji odnotowała Karolina Ziaja – 27 wyjazdów. W ubiegłym roku podczas festynu w Krasiejowie świętowano również skromniejsze obchody jubileuszu 130-lecia jednostki.

Druhowie z Krasiejowa mają bardzo duże plany na 2023 rok. Priorytetem są dalsze etapy rozbudowy remizy OSP, na którą jednostka przeznaczy większość środków. W 2022 roku wydano prawie 100 tyś. złotych, które przeznaczono na wykonanie fundamentów i części ścian. Kolejnym elementem będzie wymiana konstrukcji dachu wraz z pokryciem na remizie – szacunkowy koszt to blisko 300 tyś. złotych.

Po przedstawieniu sprawozdań z działalności, finansowego i komisji rewizyjnej udzielono zarządowi absolutorium za 2022 r.

Sekretarz Barbara Durkalec w imieniu Burmistrza Ozimka serdecznie pogratulowała jednostce zapewniając o dalszym wsparciu ze strony UGiM w Ozimku. Do gratulacji przyłączyli się pozostali goście, którzy również wyrazili swoje uznanie i podziękowanie za codzienną bezinteresowną służbę strażaków.