Data wydruku: 2024-03-04 05:13:40

WNIOSEK O PREFERENCYJNY ZAKUP WĘGLA

Wniosek1
Wniosek1

Przypominamy, że wnioski o zakup węgla można składać do 15.04.2023. Obecnie trwają prace w rządzie nad wydłużeniem terminu możliwości zakupu i zwiększeniem tonażu.

Kto i kiedy może złożyć wniosek?

Osobami uprawnionymi do preferencyjnego zakupu węgla są osoby fizyczne w gospodarstwie domowym, które spełniają warunki uprawniające do dodatku węglowego, tj.:

 1. osoby, którym już wypłacono dodatek węglowy;

 2. osoby pozytywnie zweryfikowane, oczekujące na wypłatę dodatku węglowego;

 3. osoby, które nie złożyły jeszcze wniosku o wypłatę dodatku węglowego, ale dokonały zgłoszenia głównego źródła ogrzewania domu (lokalu) na paliwo węglowe do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynku w terminie do 11 sierpnia 2022 r.;

 4. osoba nie dokonywała dotychczas zakupu węgla na sezon grzewczy 2022/2023 w cenie niższej niż 2000,00 zł brutto za tonę.

   

  Jednocześnie informujemy, że:

  • koszt 1 tony węgla to 2000,00 zł brutto. 
  • łączny limit zakupu węgla będzie wynosi 3 tony na jedno gospodarstwo domowe. 
  • cena węgla nie uwzględnia kosztów transportu na terenie gminy (z punktu zakupu do gospodarstwa domowego).
  • transport węgla można zorganizować we własnym zakresie lub skorzystać z usług PGKiM Antoniów sp. z o.o.
  • w załącznikach znajdują się karty produktu węgla przydzielonego gminie oraz cennik transportu.
  • wegiel jest luzem, nie otrzymujemy asortymentu workowanego

Jaki jest sposób dostarczenia wniosku?

Wniosek można:

 • uzupełnić i złożyć osobiście w Punkcie Informacji Urzędu Gminy i Miasta w Ozimku (od wtorku do czwartku w godzinach od 7.30-15.30; w poniedziałek od 7.30 do 17.00 i w piątek od 7.30 do 14.00),
 • przesłać poprzez elektroniczną skrzynkę podawczą (EPUAP),
 • wysłanie mailem skanu lub zdjęcia podpisanego odręcznie wniosku jest niewłaściwe. 

Złożone wnioski będą rozpatrywane bez zbędnej zwłoki, a ich realizacja uzależniona będzie od dostępności wnioskowanego paliwa stałego.

O wyniku rozpatrzenia wniosku wnioskodawca zostanie poinformowany w sposób określony we wniosku (telefonicznie, mailowo lub listownie).
Informacja zawierać będzie także sposób zapłaty za węgiel i ewentualne miejsce jego odbioru.

Umowa między gminą a podmiotem wprowadzającym węgiel do obrotu ( PGE Palwia Sp. z o.o) została zawarta według rządowego przyporządkowania terytorialnego. Gmina Ozimek otrzymuje odgórnie przydzielony węgiel i nie ma wpływu na asortyment.


Załączniki:
Karta produktu Ind-Tan 8-25 (1) (432,25 kB)

załączył: Kamila Honczia, aa dnia 2022-12-08 08:45 Liczba pobrań: 78

Karta produktu Ind-Tan 25+ (2)

załączył: Kamila Honczia, aa dnia 2022-12-08 08:45 Liczba pobrań: 57

Wniosek-o-zakup-preferencyjny-wegla 1 (26,62 kB)

załączył: Kamila Honczia, aa dnia 2022-12-08 12:01 Liczba pobrań: 118

Cennik za usługi transportu węgla (122,27 kB)

załączył: Kamila Honczia, aa dnia 2023-01-20 12:35 Liczba pobrań: 23