Data wydruku: 2023-02-07 13:02:41

Dzień św. Marcina w Schodni

Na zdjęciu św. Marcin prowadzi tradycyjny pochód.
Na zdjęciu św. Marcin prowadzi tradycyjny pochód.

Dzień św. Marcina w Schodni jest tradycyjnym wydarzeniem, które co roku organizuje DFK Stara Schodnia we współpracy z Sołtysem i Radą Sołecką Wsi Schodnia. Również tegoroczna edycja była wielkim sukcesem.

Impreza odbyła się tradycyjnie 11 listopada i rozpoczęła się od mszy św. w kościele p.w. Matki Bożej Różańcowej w Schodni, którą odprawił wikary ks. Łukasz Szuster, przybliżając zarazem życiorys patrona – Marcina z Tours – biskupa i świętego kościoła.

Po mszy uformowano korowód i wszyscy zebrani przy akompaniamencie orkiestry oraz pod przewodnictwem św. Marcina jadącego na koniu, udali się na plac za świetlicą wiejską, gdzie przygotowano dalszy przebieg obchodów.

Po przywitaniu zgromadzonych przez Sołtysa Julitę Widerę i Przewodniczącego DFK Jerzego Sobotę głos oddano młodym aktorom, którzy wcielili się tego dnia w role św. Marcina, żebraka i narratorów, a przygotowała ich Anna Spyra – nauczyciel SP2 w Ozimku. Najważniejszym elementem inscenizacji było przedstawienie sceny z życia patrona, w której św. Marcin zgodnie z legendą podzielił się płaszczem z żebrakiem – co ma symbolizować wielkie miłosierdzie.

Następnie zaproszono wszystkich do wspólnego biesiadowania przy muzyce orkiestry oraz podzielono wśród wszystkich rogale świętomarcińskie – zgodnie z legendą ich kształt pochodzi od podkowy, którą miał zgubić koń świętego.

Ponadto przygotowano gry i zabawy dla najmłodszych, które odbyły się przy pięknym świętomarcińskim ognisku. Organizatorzy nie zapomnieli również o cukierkach dla dzieci, które śpiewały piosenki na cześć patrona w języku niemieckim i polskim.

Wydarzeni odbyło się przy finansowym wsparciu Konsulatu Republiki Federalnej Niemiec w Opolu.