Data wydruku: 2023-01-30 00:19:01

Komunikat GDDKiA o utrudnieniach w ruchu w dniach 11-13.11.2022 r.

Logotyp GDDKiA
Logotyp GDDKiA

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Opolu, uprzejmie informuje, że:

  • w dniach 11/12.11.2022 r. i 12/13.11.2022 r.,
  • pomiędzy godzinami w godz. 22:00 a godz. 6:00,
  • na trasie Opole ul. Oświęcimska – dw 423 Przywory do autostrady A-4 i dalej autostradą A4 w kierunku Katowic aż do PPO Żernica,

będzie odbywał się przejazd kolumny 5 pojazdów nienormatywnych ze znacznie przekroczonymi parametrami, zgodnie z załączonym harmonogramem.

Ze względu na znacznie przekroczone parametry pojazdów i okoliczność, że przejazd na całym odcinku będzie odbywał się z prędkością około 10 km/h, spodziewane są utrudnienia dla użytkowników dróg a w szczególności te utrudnienia wystąpią podczas przejazdu autostradą A-4 w godz. 22:00 do 6:00 z 12/13.11.2022 r., pomiędzy węzłami:

  1. Dla kierunku do Katowic w godz. 22:00 do 6:00 na odc. Opole Zachód (Prądy) A-4 węzeł Strzelce Op. – węzeł Łany aż do miejsca postoju tj. do PPO Żernica (teren woj. śląskiego),
  2. Dla kierunku do Wrocławia w godz. 22:00 do około 24.00 na odc. od Węzła Strzelce Op. do węzła Opole Zachód.

O planowanych utrudnieniach i zalecanych objazdach (na czas tych utrudnień) na ww. odcinku autostrady, tut. Oddział będzie informował użytkowników poprzez znajdujące się na autostradzie Znaki Zmiennej Treści, a także informacje w mediach i na stronie internetowej GDDKiA.