Data wydruku: 2023-01-30 00:06:33

Koordynacja działań pomocowych dla mieszkańców Ukrainy na terenie Gminy Ozimek / Координація діяльності з надання допомоги жителям України в ґміні Озімек

Ukraina
Ukraina

Szanowni Państwo, 

informujemy, iż wszelkich informacji dotyczących koordynacji działań mających na celu pomoc mieszkańcom Ukrainy udziela Pełnomocnik Burmistrza Ozimka ds. mniejszości narodowych i etnicznych - Pani Łucja Furman. 

Kontakt:

telefon: 574 326 214

telefon: 77/4622861 (czynny w godzinach działalności UGiM)

mail: pelnomocnikmniejszosci@ugim.ozimek.pl 

strona w serwisie Facebook: Pełnomocnik Burmistrza Ozimka ds. mniejszości narodowych i etnicznych