Gmina Ozimek siedziba: Urząd Gminy i Miasta w Ozimku ul. ks.Jana Dzierżona 4b
tel. (+48) 77 462 28 00; fax (+48) 77 462 28 11
e-mail: sekretariat@ugim.ozimek.pl
www: ozimek.pl
Data wydruku: 2021-09-22 11:23:02

Aktualności

Zakończył się remont ul. Szymona w Dylakach

Dnia 29 kwietnia 2021r. w obecności Burmistrza Mirosława Wieszołka, Radnej Miejskiej, a zarazem Sołtysa wsi Dylaki Barbary Starzyckiej oraz przedstawiciela głównego wykonawcy P.U.H. „DOMAX”, dokonano odbioru końcowego ul. Szymona w miejscowości Dylaki.

Wartość inwestycji to 188 300,70 zł.