Gmina Ozimek siedziba: Urząd Gminy i Miasta w Ozimku ul. ks.Jana Dzierżona 4b
tel. (+48) 77 462 28 00; fax (+48) 77 462 28 11
e-mail: sekretariat@ugim.ozimek.pl
www: ozimek.pl
Data wydruku: 2020-10-26 11:33:38

Aktualności

Podpisano umowę na modernizację dróg gminnych ul. Waryńskiego i ul. Jelenia w m . Ozimek

14 września br. Burmistrz Ozimka Mirosław Wieszołek oraz Łukasz Mikoda reprezentujący firmę Protect Building z Lędzin podpisali umowę na zadanie pn. „Modernizacja dróg gminnych ul. Waryńskiego i ul. Jelenia w m. Ozimek (zaprojektuj i wybuduj)”.

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowo–kosztorysowej oraz uzyskanie wszelkich niezbędnych uzgodnień i pozwoleń na budowę , a następnie wykonanie na jej podstawie robót związanych z modernizacją dróg gminnych ul. Waryńskiego i ul. Jelenia w m. Ozimek, od skrzyżowania z ul. Robotniczą do skrzyżowania z ul. Przemysłową, ul. Jelenia od posesji nr 11 do skrzyżowania z ul. Waryńskiego w m. Ozimek o łącznej długości 548 m.

 

Wartość przedsięwzięcia wynosi 338 111,11 zł.