Gmina Ozimek siedziba: Urząd Gminy i Miasta w Ozimku ul. ks.Jana Dzierżona 4b
tel. (+48) 77 462 28 00; fax (+48) 77 462 28 11
e-mail: sekretariat@ugim.ozimek.pl
www: ozimek.pl
Data wydruku: 2020-04-03 20:14:47

Aktualności

Rusza Budżet Obywatelski na rok 2020.

MASZ POMYSŁ NA ROZWÓJ MIASTA OZIMKA?

ZGŁOŚ PROJEKT DO IV EDYCJI BUDŻETU OBYWATELSKIEGO OZIMKA
NA 2020 ROK !!!!

MASZ NA TO CZAS DO 3 LUTEGO 2020r.

Szanowni Mieszkańcy Ozimka, informuję, iż z dniem 21 stycznia 2020r. rozpocznie się nabór propozycji projektów do IV edycji Budżetu Obywatelskiego Miasta Ozimka na rok 2020.

Budżet Obywatelski to środki pieniężne wyodrębniane w ramach budżetu gminy Ozimek przeznaczone na realizację zadań własnych gminy wybranych przez mieszkańców Ozimka.

W IV edycji budżetu obywatelskiego na 2020 rok mieszkańcy Ozimka zadecydują o przeznaczeniu 250 000,00 złotych.

Pomysł na projekt/inicjatywę może zgłaszać każdy mieszkaniec miasta Ozimka. Więcej informacji znajdą Państwo na stronie  www.ozimek.pl -zakładka Budżet Obywatelski Miasta Ozimka

Formularze zgłoszeniowe projektów dostępne są w Urzędzie Gminy i Miasta w Ozimku (parter  Biuro Podawcze) oraz na stronie internetowej www.ozimek.pl -zakładka Budżet Obywatelski

Formularze z propozycją projektu i listą poparcia należy składać w terminie od 21 stycznia do 3 lutego  2020 r. w następujący sposób:

Zagłosować będzie w formie:

Szczegółowych informacji udziela Inspektor ds. środków pomocowych i obsługi jednostek pomocniczych gminy p. Iwona Wiercińska, UGiM Ozimek, ul. ks. Jana Dzierżona 4B, pok. 118, tel. 77 4622833.

                                                                                                                             /-/ Zbigniew Kowalczyk

Pełniący Funkcję Burmistrza Ozimka