Gmina Ozimek siedziba: Urząd Gminy i Miasta w Ozimku ul. ks.Jana Dzierżona 4b
tel. (+48) 77 462 28 00; fax (+48) 77 462 28 11
e-mail: sekretariat@ugim.ozimek.pl
www: ozimek.pl
Data wydruku: 2018-06-18 15:00:38

Aktualności

Nabór wniosków o przyznanie nagród Burmistrza Ozimka za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury Gminy Ozimek

Informujemy, że zgodnie z uchwałą nr XXI/2015/12 z dnia 26 czerwca 2012 r. trwa nabór wniosków o przyznanie nagród Burmistrza Ozimka za szczególne osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury Gminy Ozimek.

Regulamin oraz wniosek stanowią załączniki do w/w uchwały. Wnioski można składać do 30 marca 2018 r.