Gmina Ozimek siedziba: Urząd Gminy i Miasta w Ozimku ul. ks.Jana Dzierżona 4b
tel. (+48) 77 462 28 00; fax (+48) 77 462 28 11
e-mail: sekretariat@ugim.ozimek.pl
www: ozimek.pl
Data wydruku: 2018-04-26 22:36:57

Aktualności

DFK Antoniów: adwentowo-świąteczne spotkanie

W pierwszą niedzielę adwentu 3 grudnia br. w świetlicy wiejskiej w Antoniowie koło lokalnego DFK zorganizowało dla członków adwentowo-świąteczne spotkanie.

Na wstępie przewodnicząca Aniela Ledwig przywitała wszystkich przybyłych członków oraz zaproszonych gości m.in. burmistrza Jana Labusa, ks. proboszcza Mariana Demarczyka oraz dzieci z SP w Antoniowie.

Urozmaiconą cześć artystyczną przygotowali młodzi artyści ze szkoły w Antoniowie, który opracowała nauczyciel p. Gabriela Korzeniec, jak również zespół ludowy „Opolskie Dziołchy” z z Antoniowa, którym przygrywał Józef Palt.

Na zakończenie burmistrz i proboszcz złożyli zebranym świąteczno-noworoczne życzenia, do których przyłączyła się przewodnicząca DFK dziękując jednocześnie za zaangażowanie w przygotowaniu spotkania.