Gmina Ozimek siedziba: Urząd Gminy i Miasta w Ozimku ul. ks.Jana Dzierżona 4b
tel. (+48) 77 462 28 00; fax (+48) 77 462 28 11
e-mail: sekretariat@ugim.ozimek.pl
www: ozimek.pl
Data wydruku: 2018-06-18 15:18:17

Aktualności

Program 500+

Informujemy, że od dnia 1 sierpnia 2017 roku można składać wnioski o przyznanie świadczenia wychowawczego (500 plus) na nowy okres zasiłkowy 2017/2018 (tj. od 1 października 2017 do 30 września 2018).

Wnioski można składać osobiście w Urzędzie Gminy i Miasta Ozimek pok. nr 20 lub listownie na adres : Ośrodek Integracji i Pomocy Społecznej

w Ozimku, ul. ks. Jana Dzierżona 4B, a także drogą elektroniczną  za pomocą platformy Emp@tia, ZUS, ePUAP lub systemów bankowych.


Osoby, które będą składały wnioski na drugie i kolejne dziecko zachęcamy w szczególności do korzystania z możliwości złożenia wniosku drogą elektroniczną.