Gmina Ozimek siedziba: Urząd Gminy i Miasta w Ozimku ul. ks.Jana Dzierżona 4b
tel. (+48) 77 462 28 00; fax (+48) 77 462 28 11
e-mail: sekretariat@ugim.ozimek.pl
www: ozimek.pl
Data wydruku: 2018-04-25 14:35:37

Aktualności

PSZOK - Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o. o. w Antoniowie oraz Gmina Ozimek informują, że w dniu 1 sierpnia 2014 r. w Antoniowie przy ul. Ozimskiej rozpoczyna działalność Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych – PSZOK. Jego uruchomienie jest spełnieniem wymogów ustawy
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach i umożliwi selektywną zbiórkę odpadów komunalnych, w tym zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego pochodzącego z gospodarstw domowych z terenu naszej gminy. PSZOK prowadzony będzie przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o. o.
w Antoniowie. Punkt ten jest przeznaczony do przyjmowania odpadów komunalnych wyłącznie od mieszkańców Gminy Ozimek, odpady pochodzące z działalności gospodarczej i instytucji nie będą przyjmowane. Transport odpadów do PSZOK właściciele nieruchomości zapewniają we własnym zakresie i na własny koszt.

Poniżej zamieszczono najważniejsze informacje dotyczące funkcjonowania punktu:

1. Do PSZOK przyjmowane są selektywnie zbierane odpady komunalne z terenu Gminy  Ozimek.

2. Odpady dostarczone do PSZOK powinny być posegregowane i właściwie zabezpieczone.

3. Opakowania po odpadach niebezpiecznych powinny być szczelnie zamknięte w oryginalnych opakowaniach producenta. Opakowania nie mogą być uszkodzone  i powinny posiadać etykiety producenta oznaczające ich zawartość.

4. Odpady do PSZOK mogą być dostarczone pojazdami o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony.

5. Do PSZOK przyjmowane są następujące odpady:

            (trawa, liście, zielone odpady z ogrodów, rozdrobnione gałęzie, itp.),

           Igr.-  meble zawierające elementy z drewna lub płyt drewnopodobnych,

           II gr.-meble zawierające elementy tapicerskie oraz dywany, wykładziny podłogowe,

                    materace, itp.),

            (np. środki ochrony roślin I i II klasy toksyczności - bardzo toksyczne i toksyczne, opakowania) oraz opakowania po emaliach, lakierach, rozpuszczalnikach, detergentach itp.,

            I gr. - w opakowaniach: metalowych, plastikowych, wielomateriałowych,

            II gr.- w opakowaniach szklanych,

6. PSZOK nie przyjmuje niżej wymienionych odpadów:

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych czynny jest w następujących godzinach:

poniedziałek     800 - 1600,

wtorek              900 - 1700,

środa                 800 - 1600,

czwartek           900 - 1700,

piątek                800 - 1600,

sobota             1000 - 1400,

w dniach ustawowo wolnych od pracy,  PSZOK będzie nieczynny.

 

Z chwilą uruchomienia PSZOK- u mieszkańcy zabudowy wielorodzinnej są zobowiązani komunalne odpady wielkogabarytowe dostarczać do tegoż punktu, a nie wystawiać jak dotychczas przy altanach śmietnikowych.

Informacja o pracy PSZOK-u udzielana jest pod numerem telefonu: 77 – 465 – 12 – 38.