Data wydruku: 2024-04-25 07:37:24

Ogłoszenie o zamówieniu ZZP.271.20.2023.AK pn. „Remont nawierzchni jezdni drogi gminnej nr 103380 O – ul. Korczaka w m. Ozimek”

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie podstawowym opartym na wymaganiach wskazanych w art. 275 pkt 1 ustawy Pzp.

 

 

 

dla zamówienia o nazwie:

 

„Remont nawierzchni jezdni drogi gminnej nr 103380 O – ul. Korczaka w m. Ozimek”

Zadanie jest realizowane w ramach dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

 

Link do postępowania:  https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/tenders/ocds-148610-ee7282e6-9f0c-11ee-953e-c2ea26915e21

Identyfikator postępowania:  ocds-148610-ee7282e6-9f0c-11ee-953e-c2ea26915e21

   w dniu 29.12.2023r. dodano poprawiony przedmiar, zmianę treści SWZ oraz ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

w dniu 14.02.2024r. dodano informację o wyborze oferty najkorzystniejszej

Załączniki:
Ogłoszenie o zamówieniu (133,10 kB)

załączył: Agata Kekin, Insp. ds. zamówień publicznych i kontroli zarządczej dnia 2023-12-20 09:25 Liczba pobrań: 9

SWZ (1,42 MB)

załączył: Agata Kekin, Insp. ds. zamówień publicznych i kontroli zarządczej dnia 2023-12-20 09:25 Liczba pobrań: 11

Projekt umowy (62,11 kB)

załączył: Agata Kekin, Insp. ds. zamówień publicznych i kontroli zarządczej dnia 2023-12-20 09:25 Liczba pobrań: 5

Załącznik nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia (40,76 kB)

załączył: Agata Kekin, Insp. ds. zamówień publicznych i kontroli zarządczej dnia 2023-12-20 09:25 Liczba pobrań: 7

Załącznik nr 2 Formularz Ofertowy1.doc (242,15 kB)

załączył: Agata Kekin, Insp. ds. zamówień publicznych i kontroli zarządczej dnia 2023-12-20 09:25 Liczba pobrań: 3

Załącznik nr 3 - oświadczenie (240,21 kB)

załączył: Agata Kekin, Insp. ds. zamówień publicznych i kontroli zarządczej dnia 2023-12-20 09:25 Liczba pobrań: 2

Załącznik nr 4 Wykaz robót (238,17 kB)

załączył: Agata Kekin, Insp. ds. zamówień publicznych i kontroli zarządczej dnia 2023-12-20 09:25 Liczba pobrań: 3

Załącznik nr 5 Wykaz osób (238,50 kB)

załączył: Agata Kekin, Insp. ds. zamówień publicznych i kontroli zarządczej dnia 2023-12-20 09:25 Liczba pobrań: 1

Załącznik nr 6 Zobowiązanie (240,15 kB)

załączył: Agata Kekin, Insp. ds. zamówień publicznych i kontroli zarządczej dnia 2023-12-20 09:25 Liczba pobrań: 1

Załącznik nr 7 Grupa kapitałowa (239,81 kB)

załączył: Agata Kekin, Insp. ds. zamówień publicznych i kontroli zarządczej dnia 2023-12-20 09:25 Liczba pobrań: 2

Załącznik nr 8 - oświadczenie (239,85 kB)

załączył: Agata Kekin, Insp. ds. zamówień publicznych i kontroli zarządczej dnia 2023-12-20 09:25 Liczba pobrań: 2

Starosta%20Opolski%20uzg%20SOR%20Ozimek%20Korczaka%2001 02 23 (271,77 kB)

załączył: Agata Kekin, Insp. ds. zamówień publicznych i kontroli zarządczej dnia 2023-12-20 09:27 Liczba pobrań: 9

SST%20OZIMEK%20KORCZAKA%20v2 (1,66 MB)

załączył: Agata Kekin, Insp. ds. zamówień publicznych i kontroli zarządczej dnia 2023-12-20 09:27 Liczba pobrań: 8

Ozimek%20Korczaka%20II%20%20kw%202023%20v6%20PRD (200,77 kB)

załączył: Agata Kekin, Insp. ds. zamówień publicznych i kontroli zarządczej dnia 2023-12-20 09:27 Liczba pobrań: 14

Opis%20techniczny%20Ozimek%20Korczaka%20v2 (769,52 kB)

załączył: Agata Kekin, Insp. ds. zamówień publicznych i kontroli zarządczej dnia 2023-12-20 09:27 Liczba pobrań: 6

Metryka%20Ozimek%20Korczaka 1 (481,05 kB)

załączył: Agata Kekin, Insp. ds. zamówień publicznych i kontroli zarządczej dnia 2023-12-20 09:27 Liczba pobrań: 7

Metryka%20Ozimek%20Korczaka (443,18 kB)

załączył: Agata Kekin, Insp. ds. zamówień publicznych i kontroli zarządczej dnia 2023-12-20 09:27 Liczba pobrań: 5

Cz%C4%99%C5%9B%C4%87%20opisowa%20SOR%20Korczaka%20v5 (796,74 kB)

załączył: Agata Kekin, Insp. ds. zamówień publicznych i kontroli zarządczej dnia 2023-12-20 09:27 Liczba pobrań: 8

BIOZ%20Ozimek%20Korczaka%20v2 (726,59 kB)

załączył: Agata Kekin, Insp. ds. zamówień publicznych i kontroli zarządczej dnia 2023-12-20 09:27 Liczba pobrań: 4

2 Przekr%C3%B3j%20konstrukcyjny%20Korczaka (267,22 kB)

załączył: Agata Kekin, Insp. ds. zamówień publicznych i kontroli zarządczej dnia 2023-12-20 09:27 Liczba pobrań: 6

1 SOR Korczaka%20v5-Rys 1 (14,09 MB)

załączył: Agata Kekin, Insp. ds. zamówień publicznych i kontroli zarządczej dnia 2023-12-20 09:27 Liczba pobrań: 4

1 Koncepcja Korczaka%20v2 (8,53 MB)

załączył: Agata Kekin, Insp. ds. zamówień publicznych i kontroli zarządczej dnia 2023-12-20 09:27 Liczba pobrań: 6

0 Mapa%20pogl%C4%85dowa%20ul Korczaka 1 (1,75 MB)

załączył: Agata Kekin, Insp. ds. zamówień publicznych i kontroli zarządczej dnia 2023-12-20 09:27 Liczba pobrań: 5

0 Mapa%20pogl%C4%85dowa%20ul Korczaka (1,75 MB)

załączył: Agata Kekin, Insp. ds. zamówień publicznych i kontroli zarządczej dnia 2023-12-20 09:27 Liczba pobrań: 4

Ozimek%20Korczaka%20przedmiar%20poprawiony (201,59 kB)

załączył: Agata Kekin, Insp. ds. zamówień publicznych i kontroli zarządczej dnia 2023-12-29 12:58 Liczba pobrań: 7

Zmiana%20tre%C5%9Bci%20SWZ (853,70 kB)

załączył: Agata Kekin, Insp. ds. zamówień publicznych i kontroli zarządczej dnia 2023-12-29 12:58 Liczba pobrań: 6

Og%C5%82oszenie%20o%20zmianie%20og%C5%82oszenia (37,21 kB)

załączył: Agata Kekin, Insp. ds. zamówień publicznych i kontroli zarządczej dnia 2023-12-29 12:58 Liczba pobrań: 6

Informacja o kwocie (687,06 kB)

załączył: Barbara Durkalec, Sekretarz Gminy dnia 2024-01-19 10:02 Liczba pobrań: 9

Informacja z otwarcia ofert (1000,50 kB)

załączył: Barbara Durkalec, Sekretarz Gminy dnia 2024-01-19 11:17 Liczba pobrań: 33

Informacja o wyborze oferty (956,70 kB)

załączył: Agata Kekin, Insp. ds. zamówień publicznych i kontroli zarządczej dnia 2024-02-14 11:55 Liczba pobrań: 10