Data wydruku: 2024-05-30 14:27:26

Ogłoszenie o zamówieniu ZZP.271.7.2.2023.AK Przebudowa remizy OSP w Krasiejowie

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie podstawowym opartym na wymaganiach wskazanych w art. 275 pkt 1 ustawy Pzp.

 

 

 

dla zamówienia o nazwie:

 

Przebudowa remizy OSP w Krasiejowie

 

Link do postępowania https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/tenders/ocds-148610-2f320f74-2164-11ee-9aa3-96d3b4440790

Identyfikator postępowania:  ocds-148610-2f320f74-2164-11ee-9aa3-96d3b4440790

w dniu 01.08.2023r. dodano informację o kwocie jaką zamierza przeznaczyć Zamawiający na realizacje zamówienia

w dniu 01.08.2023r. dodano informację z otwarcia ofert

w dniu 29.08.2023r. dodano informacje o wyborze oferty

Załączniki:
08db8389-47c1-89cd-b92e-2100116a876e (136,44 kB)

załączył: Agata Kekin, Insp. ds. zamówień publicznych i kontroli zarządczej dnia 2023-07-13 13:24 Liczba pobrań: 28

SWZ (1,31 MB)

załączył: Agata Kekin, Insp. ds. zamówień publicznych i kontroli zarządczej dnia 2023-07-13 13:24 Liczba pobrań: 22

Projekt umowy Krasiejów dach (54,72 kB)

załączył: Agata Kekin, Insp. ds. zamówień publicznych i kontroli zarządczej dnia 2023-07-13 13:24 Liczba pobrań: 8

Załącznik nr 1 Opis przedmiotu zamówienia (79,00 kB)

załączył: Agata Kekin, Insp. ds. zamówień publicznych i kontroli zarządczej dnia 2023-07-13 13:24 Liczba pobrań: 3

Załącznik nr 2 Formularz Ofertowy1.doc (241,66 kB)

załączył: Agata Kekin, Insp. ds. zamówień publicznych i kontroli zarządczej dnia 2023-07-13 13:24 Liczba pobrań: 2

Załącznik nr 3 - oświadczenie (239,75 kB)

załączył: Agata Kekin, Insp. ds. zamówień publicznych i kontroli zarządczej dnia 2023-07-13 13:24 Liczba pobrań: 2

Załącznik nr 4 Wykaz robót (237,33 kB)

załączył: Agata Kekin, Insp. ds. zamówień publicznych i kontroli zarządczej dnia 2023-07-13 13:24 Liczba pobrań: 4

Załącznik nr 5 Wykaz osób (237,88 kB)

załączył: Agata Kekin, Insp. ds. zamówień publicznych i kontroli zarządczej dnia 2023-07-13 13:24 Liczba pobrań: 2

Załącznik nr 6 Zobowiązanie (239,55 kB)

załączył: Agata Kekin, Insp. ds. zamówień publicznych i kontroli zarządczej dnia 2023-07-13 13:24 Liczba pobrań: 3

Załącznik nr 7 Grupa kapitałowa (239,43 kB)

załączył: Agata Kekin, Insp. ds. zamówień publicznych i kontroli zarządczej dnia 2023-07-13 13:24 Liczba pobrań: 1

Załącznik nr 8 - oświadczenie (239,05 kB)

załączył: Agata Kekin, Insp. ds. zamówień publicznych i kontroli zarządczej dnia 2023-07-13 13:24 Liczba pobrań: 1

Specyfikacje Krasiejów (3,57 MB)

załączył: Agata Kekin, Insp. ds. zamówień publicznych i kontroli zarządczej dnia 2023-07-13 13:25 Liczba pobrań: 12

PB konstrukcja (608,31 kB)

załączył: Agata Kekin, Insp. ds. zamówień publicznych i kontroli zarządczej dnia 2023-07-13 13:25 Liczba pobrań: 7

BP ARCHITEKTURA (2,38 MB)

załączył: Agata Kekin, Insp. ds. zamówień publicznych i kontroli zarządczej dnia 2023-07-13 13:25 Liczba pobrań: 11

Dach%20przedmiar (253,24 kB)

załączył: Agata Kekin, Insp. ds. zamówień publicznych i kontroli zarządczej dnia 2023-07-13 13:25 Liczba pobrań: 20

Informacja o kwocie (691,47 kB)

załączył: Agata Kekin, Insp. ds. zamówień publicznych i kontroli zarządczej dnia 2023-08-01 10:03 Liczba pobrań: 24

Informacja z otwarcia ofert (595,22 kB)

załączył: Agata Kekin, Insp. ds. zamówień publicznych i kontroli zarządczej dnia 2023-08-01 12:37 Liczba pobrań: 47

Informacja o wyborze oferty (861,83 kB)

załączył: Agata Kekin, Insp. ds. zamówień publicznych i kontroli zarządczej dnia 2023-08-29 13:56 Liczba pobrań: 20