Data wydruku: 2023-02-08 05:36:21

Ogłoszenie o zamówieniu ZZP.271.23.2022.AK pn. „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Ozimek na lata 2023-2024”

Ogłoszenie o udzielenie zamówienia zamieszczonego w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej pod nr Dz.U./S S189 534707-2022-PL w dniu 30/09/2022r.

 

Postępowanie zostanie przeprowadzone na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (zwanej dalej Pzp) oraz przepisów wykonawczych wydanych na jej podstawie

 

dla zamówienia o nazwie:

 

„Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Ozimek na lata 2023-2024”

 

 

Link do postępowania : https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-396ac9cd-40a3-11ed-8832-4e4740e186ac   

Identyfikator postępowania: ocds-148610-396ac9cd-40a3-11ed-8832-4e4740e186ac

w dniu 26.10.2022r. dodano wyjaśnienie treści SWZ oraz zmianę treści SWZ

w dniu 07.11.2022r. dodano informację o kwocie jaką zamierza przeznaczyć Zamawiający na rea;izację zadania

w dniu 07.11.2022r. dodano informację o przesunięciu terminu otwarcia ofert

w dniu 07.11.2022r. dodano informację z otwarcia ofert

w dniu 06.12.2022r. uniewazniono postepowanie

Załączniki:
ogłoszenie o zamówieniu (56,74 kB)

załączył: Agata Kekin, Insp. ds. zamówień publicznych i kontroli zarządczej dnia 2022-09-30 12:31 Liczba pobrań: 39

JEDZ (88,50 kB)

załączył: Agata Kekin, Insp. ds. zamówień publicznych i kontroli zarządczej dnia 2022-09-30 12:32 Liczba pobrań: 18

JEDZ (153,97 kB)

załączył: Agata Kekin, Insp. ds. zamówień publicznych i kontroli zarządczej dnia 2022-09-30 12:32 Liczba pobrań: 16

SWZ (1,29 MB)

załączył: Agata Kekin, Insp. ds. zamówień publicznych i kontroli zarządczej dnia 2022-09-30 12:32 Liczba pobrań: 41

Załącznik nr 1 do SWZ - OPZ (246,63 kB)

załączył: Agata Kekin, Insp. ds. zamówień publicznych i kontroli zarządczej dnia 2022-09-30 12:32 Liczba pobrań: 21

Załącznik nr 2 - formularz ofertowy (330,50 kB)

załączył: Agata Kekin, Insp. ds. zamówień publicznych i kontroli zarządczej dnia 2022-09-30 12:32 Liczba pobrań: 16

Załącznik nr 3 - oświadczenie (239,99 kB)

załączył: Agata Kekin, Insp. ds. zamówień publicznych i kontroli zarządczej dnia 2022-09-30 12:32 Liczba pobrań: 7

Załącznik nr 4 Wykaz usług (237,90 kB)

załączył: Agata Kekin, Insp. ds. zamówień publicznych i kontroli zarządczej dnia 2022-09-30 12:32 Liczba pobrań: 4

Załącznik nr 5 Wykaz narzędzi (238,16 kB)

załączył: Agata Kekin, Insp. ds. zamówień publicznych i kontroli zarządczej dnia 2022-09-30 12:32 Liczba pobrań: 7

Załącznik nr 6 Zobowiązanie (240,04 kB)

załączył: Agata Kekin, Insp. ds. zamówień publicznych i kontroli zarządczej dnia 2022-09-30 12:32 Liczba pobrań: 4

Załącznik nr 7 Grupa kapitałowa (239,98 kB)

załączył: Agata Kekin, Insp. ds. zamówień publicznych i kontroli zarządczej dnia 2022-09-30 12:32 Liczba pobrań: 3

Załącznik nr 8 - oświadczenie (239,66 kB)

załączył: Agata Kekin, Insp. ds. zamówień publicznych i kontroli zarządczej dnia 2022-09-30 12:32 Liczba pobrań: 4

Projekt umowy (75,04 kB)

załączył: Agata Kekin, Insp. ds. zamówień publicznych i kontroli zarządczej dnia 2022-09-30 12:32 Liczba pobrań: 28

Załącznik nr 1 do umowy - min czest odbioru odpadów (5,84 kB)

załączył: Agata Kekin, Insp. ds. zamówień publicznych i kontroli zarządczej dnia 2022-09-30 12:32 Liczba pobrań: 11

Załącznik nr 3 do umowy - umowa przetwarzania danych (28,58 kB)

załączył: Agata Kekin, Insp. ds. zamówień publicznych i kontroli zarządczej dnia 2022-09-30 12:32 Liczba pobrań: 3

Załącznik nr 4 do umowy - formularz rzeczowo - cenowy (16,87 kB)

załączył: Agata Kekin, Insp. ds. zamówień publicznych i kontroli zarządczej dnia 2022-09-30 12:33 Liczba pobrań: 12

Załącznik nr 6 do umowy - dzienny raport pojazdów odbierających odpady (5,69 kB)

załączył: Agata Kekin, Insp. ds. zamówień publicznych i kontroli zarządczej dnia 2022-09-30 12:33 Liczba pobrań: 8

Załącznik nr 7 do umowy - wykaz odpadów do odbioru podczas zbiórek akcyjnych (1) (14,87 kB)

załączył: Agata Kekin, Insp. ds. zamówień publicznych i kontroli zarządczej dnia 2022-09-30 12:33 Liczba pobrań: 9

Wyjaśnienie treści SWZ (694,48 kB)

załączył: Agata Kekin, Insp. ds. zamówień publicznych i kontroli zarządczej dnia 2022-10-26 15:16 Liczba pobrań: 10

Zmiana treści SWZ (867,22 kB)

załączył: Agata Kekin, Insp. ds. zamówień publicznych i kontroli zarządczej dnia 2022-10-26 15:16 Liczba pobrań: 11

Informacja o kwocie (634,02 kB)

załączył: Agata Kekin, Insp. ds. zamówień publicznych i kontroli zarządczej dnia 2022-11-07 09:23 Liczba pobrań: 38

Przesunięcie terminu otwarcia ofert (628,04 kB)

załączył: Agata Kekin, Insp. ds. zamówień publicznych i kontroli zarządczej dnia 2022-11-07 10:58 Liczba pobrań: 30

Informacja z otwarcia ofert (729,38 kB)

załączył: Agata Kekin, Insp. ds. zamówień publicznych i kontroli zarządczej dnia 2022-11-07 14:25 Liczba pobrań: 65

UNIEWAŻNIENIE (669,28 kB)

załączył: Agata Kekin, Insp. ds. zamówień publicznych i kontroli zarządczej dnia 2022-12-06 15:36 Liczba pobrań: 33