Data wydruku: 2024-07-25 22:09:59

Ogłoszenie o zamówieniu: ZZP.271.3.2021.AK. Budowa filii żłobka samorządowego w Ozimku

W dniu 10.03.2021r. dodano unieważnienie postepowania.

W dniu 05.03.2021r. dodano wyjaśnienie treści SWZ

w dniu 05.03.2021r. dodano poprawiony projekt umowy

Budowa filii żłobka samorządowego w Ozimku – etap I

 

 

do ogłoszenia o udzielenie zamówienia zamieszczonego

w Biuletynie Zamówień Publicznych na stronie ezamowienia.gov.pl 

pod nr 2021/BZP 00013039/01 z dnia 04.03.2021r.

Załączniki:
ogłoszenie o zamówieniu (99,04 kB)

załączył: Agata Kekin, Insp. ds. zamówień publicznych i kontroli zarządczej dnia 2021-03-04 09:24 Liczba pobrań: 77

SWZ (1,29 MB)

załączył: Agata Kekin, Insp. ds. zamówień publicznych i kontroli zarządczej dnia 2021-03-04 09:44 Liczba pobrań: 91

Załacznik nr 1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (1,39 MB)

załączył: Agata Kekin, Insp. ds. zamówień publicznych i kontroli zarządczej dnia 2021-03-04 09:44 Liczba pobrań: 36

Załącznik nr 2 Formularz Ofertowy (60,50 kB)

załączył: Agata Kekin, Insp. ds. zamówień publicznych i kontroli zarządczej dnia 2021-03-04 09:44 Liczba pobrań: 26

Załącznik nr 3 - oświadczenie (18,36 kB)

załączył: Agata Kekin, Insp. ds. zamówień publicznych i kontroli zarządczej dnia 2021-03-04 09:24 Liczba pobrań: 17

Załącznik nr 4 Wykaz robót (40,00 kB)

załączył: Agata Kekin, Insp. ds. zamówień publicznych i kontroli zarządczej dnia 2021-03-04 09:24 Liczba pobrań: 31

Załącznik nr 5 Wykaz osób (18,36 kB)

załączył: Agata Kekin, Insp. ds. zamówień publicznych i kontroli zarządczej dnia 2021-03-04 09:25 Liczba pobrań: 20

Załącznik nr 6 Zobowiązanie

załączył: Agata Kekin, Insp. ds. zamówień publicznych i kontroli zarządczej dnia 2021-03-04 09:25 Liczba pobrań: 12

umowa projekt (59,35 kB)

załączył: Agata Kekin, Insp. ds. zamówień publicznych i kontroli zarządczej dnia 2021-03-04 09:25 Liczba pobrań: 25

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT (8,06 MB)

załączył: Agata Kekin, Insp. ds. zamówień publicznych i kontroli zarządczej dnia 2021-03-04 09:25 Liczba pobrań: 28

PRZEDMIAR_ŻŁOBEK (1,22 MB)

załączył: Agata Kekin, Insp. ds. zamówień publicznych i kontroli zarządczej dnia 2021-03-04 09:25 Liczba pobrań: 71

9_CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA (1,87 MB)

załączył: Agata Kekin, Insp. ds. zamówień publicznych i kontroli zarządczej dnia 2021-03-04 09:25 Liczba pobrań: 18

8.3_PRZYŁĄCZE CIEPŁOWNICZE (6,06 MB)

załączył: Agata Kekin, Insp. ds. zamówień publicznych i kontroli zarządczej dnia 2021-03-04 09:25 Liczba pobrań: 21

8.2_PROJEKT INSTALACJI SANITARNYCH-INSTALACJE ZEWNĘTRZNE I PRZYŁĄCZA (8,29 MB)

załączył: Agata Kekin, Insp. ds. zamówień publicznych i kontroli zarządczej dnia 2021-03-04 09:25 Liczba pobrań: 28

8.1_PROJEKT INSTALACJI SANITARNYCH-INSTALACJE WEWNĘTRZNE (3,70 MB)

załączył: Agata Kekin, Insp. ds. zamówień publicznych i kontroli zarządczej dnia 2021-03-04 09:25 Liczba pobrań: 31

2_PROJEKT ARCHITEKTURY (9,51 MB)

załączył: Agata Kekin, Insp. ds. zamówień publicznych i kontroli zarządczej dnia 2021-03-04 09:25 Liczba pobrań: 68

3_WYMAGANIA OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ (412,46 kB)

załączył: Agata Kekin, Insp. ds. zamówień publicznych i kontroli zarządczej dnia 2021-03-04 09:25 Liczba pobrań: 23

4_PROJEKT TECHNOLOGII (1,18 MB)

załączył: Agata Kekin, Insp. ds. zamówień publicznych i kontroli zarządczej dnia 2021-03-04 09:25 Liczba pobrań: 21

5_PROJEKT KONSTRUKCJI (4,52 MB)

załączył: Agata Kekin, Insp. ds. zamówień publicznych i kontroli zarządczej dnia 2021-03-04 09:25 Liczba pobrań: 30

6_PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA PLACU ZABAW (478,05 kB)

załączył: Agata Kekin, Insp. ds. zamówień publicznych i kontroli zarządczej dnia 2021-03-04 09:25 Liczba pobrań: 21

7.1_USUNIĘCIE KOLIZJI SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ OŚWIETLENIA ULICZNEGO (943,58 kB)

załączył: Agata Kekin, Insp. ds. zamówień publicznych i kontroli zarządczej dnia 2021-03-04 09:25 Liczba pobrań: 21

7_PROJEKT INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH (3,60 MB)

załączył: Agata Kekin, Insp. ds. zamówień publicznych i kontroli zarządczej dnia 2021-03-04 09:25 Liczba pobrań: 39

Wyjaśnienie treści SWZ (112,95 kB)

załączył: Agata Kekin, Insp. ds. zamówień publicznych i kontroli zarządczej dnia 2021-03-05 11:51 Liczba pobrań: 43

umowa projekt - poprawiony (59,51 kB)

załączył: Agata Kekin, Insp. ds. zamówień publicznych i kontroli zarządczej dnia 2021-03-05 11:51 Liczba pobrań: 32

unieważnienie post. (98,75 kB)

załączył: Agata Kekin, Insp. ds. zamówień publicznych i kontroli zarządczej dnia 2021-03-10 10:23 Liczba pobrań: 99