Gmina Ozimek siedziba: Urząd Gminy i Miasta w Ozimku ul. ks.Jana Dzierżona 4b
tel. (+48) 77 462 28 00; fax (+48) 77 462 28 11
e-mail: sekretariat@ugim.ozimek.pl
www: ozimek.pl
Data wydruku: 2020-05-31 09:06:10

Zam. do 30 tys. euro

Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy nr ZP.271.05..2020.KS na zadanie pn.: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z koszów ulicznych z terenu Gminy Ozimek

Dodano ogłoszenie o zmianie ogłoszenie 10.04.2020

Informacja o zamiarze zawarcia umowy w trybie zamówienia  z wolnej ręki w oparciu o art. 67 ust. 1 pkt 12 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019r. poz.1843) na

 „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z koszów ulicznych z terenu Gminy Ozimek”